100 מיליון שקלים לתוכנית לאומית לשיקום צעירים בסיכון

100 מיליון שקלים לתוכנית לאומית לשיקום צעירים בסיכון