מגמה לעתיד - חינוך טכנולוגי לזכאי חינוך מיוחד

מגמה לעתיד - חינוך טכנולוגי לזכאי חינוך מיוחד

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
5
 
מוקדים בארץ
0

המעבר מבית הספר לעולם העבודה מהווה אתגר משמעותי לכל הצעירים, אולם מחקרים מצביעים על כך, שהוא קשה ומורכב במיוחד לצעירים עם מוגבלות וכי מצב התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, בוגרי תיכון, ירוד משמעותית משל עמיתיהם ללא המוגבלות. זאת משום שסיכוייהם לצבור מיומנויות רלוונטיות לפני המעבר נמוכים משל עמיתיהם ללא המוגבלות ובגלל שעליהם להתמודד עם שורה ארוכה של חסמים אישיים וחברתיים.

מחקרים מלמדים, כי להשכלה השפעה מכרעת על השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, אף יותר מהשפעתה בקרב כלל האוכלוסייה, וכי תעודה מקצועית היא משאב חשוב, מאחר שהיא מעידה על הסמכה, ידע ומיומנות ייחודית. אך בפועל רק 12% מתלמידי החינוך המיוחד ו-25% מהתלמידים זכאי חינוך מיוחד, הלומדים בחינוך הכללי.

מדינת ישראל מקדמת את שילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה על ידי קביעת חובה לייצוג הולם בקרב עובדי עיריות, בחברות, במפעלי תעשייה ובדירקטוריונים של חברות ממשלתיות. שינויי מדיניות אלה ואחרים מקדמים את העסקתם של אנשים עם מוגבלות, אך יש לדאוג להכשרתם, כדי שיוכלו להשתלב במידה שתתאים לייצוג ההולם ובתפקידים משמעותיים.

חינוך טכנולוגי מקצועי הואאחדמשורהשלאמצעיםלהעלאתסיכוייהתעסוקהשלאנשיםעם מוגבלות. במסלול החינוך הטכנולוגי, שאינו מיועד לתלמידים זכאי חינוך מיוחד, לומדים מידי שנה כ-46,000 תלמידים. מחקרים הראו, כי 90% מהם משתלבים בצבא בתפקיד התואם את תחום לימודיהם.

בתכנית "מגמה לעתיד" לומדים סטודנטים עם מוגבלות במשך שלוש שנים לקראת תעודת הסמכה של משרד החינוך, תוך התנסות משמעותית בעבודה וקבלת סל מענים כיתתי ואישי. סל זה כולל, בין היתר: הכנה לחיים עצמאיים, הכנה לעבודה, אימון תעסוקתי, ריפוי בעיסוק ותרפיות נוספות, סיוע של מקדמי תעסוקה, סיוע בהכנה והכוונה לשירות משמעותי, קבוצות הורים, ועוד 

שותפים לתכנית: משרד החינוך, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, רשת עתיד ועמותת גוונים.

 

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל