ג'וינט-ישראל אשלים, הוקמה בשנת 1998 כשותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל והפדרציה היהודית של ניו יורק.

אשלים הוקמה כדי להתמודד עם אתגרי הפיתוח ובניית מענים ושירותים למען אוכלוסיות ילדים, נוער וצעירים
במצבי סיכון ובני משפחותיהם - החל מגיל לידה ועד גיל 25.


לשם מימוש מטרה זופועלת אשלים להרחבת מגוון האפשרויות הקיימות למיצוי ההזדמנויות והיכולות של הילדים, בני הנוער, צעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם, ברמה האישית המשפחתית והחברתית גם יחד.


האתר במצב שדרוג ובניה מחודשת - בינתיים לחצו על הלינק על מנת להגיע ג'וינט ישראל אשלים באתר הג'וינט .