יחד בעשייה חברתית למען ילדים נוער וצעירים במצבי סיכון

יחד בעשייה חברתית למען ילדים נוער וצעירים במצבי סיכון

ג'וינט ישראל-אשלים הוקמה בשנת 1998 כשותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל והפדרציה היהודית של ניו יורק, כדי להתמודד עם אתגרי פיתוח, הנגשה והטמעת מענים, ידע ושירותים עבור אוכלוסיית הילדים, בני הנוער והצעירים במצבי סיכון, משפחותיהם ואנשי מקצוע העובדים עמם. במשך 18 שנות פעילותה במרחב החברתי בישראל, פיתחה אשלים, יחד עם שותפיה במשרדי הממשלה, בארגונים מתמחים מהמגזר השלישי ובפילנתרופיה הישראלית, למעלה מ-250 תכניות במגוון תחומי דעת. תכניות אלו השפיעו על מאות אלפי ילדים, בני נוער, צעירים ומשפחות בישראל, וזכו לשיעורי הטמעה גבוהים (74.5%) במערך השירותים הממשלתי בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות. בעקבות תהליך התכנון האסטרטגי החמש-שנתי (2020-2016), צוות אשלים החליט על קידום ארבעה יעדים מרכזיים:

  • מוכנות לכיתה א': טיפוח סביבה חינוכית-טיפולית, הכשרת צוותים חינוכיים ועבודה עם הורים
  • צמצום הנשירה הגלויה והסמויה: הכשרת מורים ופרחי הוראה, התערבות כוללנית עם תלמידים תת-משיגים
  • הקניית מיומנויות חברתיות, כישורי חיים ותעסוקה: קידום הזדמנויות לפנאי איכותי, עידוד התנדבות, חינוך לקריירה
  • חיזוק החוסן הקהילתי: הגברת המעורבות בקהילות הנמצאות בפריפריה החברתית, עבודה עם משפחות במצבי סיכון