פיתוח שירותים חברתיים חדשניים יחד עם ממשלת ישראל

פיתוח שירותים חברתיים חדשניים יחד עם ממשלת ישראל

ג'וינט ישראל-אשלים בונה תשתיות לעשרות תכניות, שירותים חברתיים ויוזמות חדשניות, המחוללות שינוי בחברה הישראלית. ילדים בגיל הרך זוכים לטיפול ולשירותים טובים יותר, ילדים ובני נוער בסיכון ובני משפחותיהם גדלים למציאות נוחה יותר וצעירים בסיכון מוצאים את דרכם במסגרות השכלה, ייעוץ וליווי מקצועי. אשלים חרתה על דגלה פיתוח יזמות חברתית, מתן מענים, ותכנון גישות ודרכי עבודה חדשניות במטרה לקדם שוויון הזדמנויות, סולידריות חברתית וערבות הדדית.

 

במהלך שנת 2015 , השתתפו בכל התכניות של ג'וינט ישראל-'אשלים' 80,000 ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון. אליהם הצטרפו עוד 16,190 אנשי מקצוע העובדים עמם וכן, 14,400 הורים ו 9,900- בני משפחות //  במהלך 18 השנים האחרונות, פיתחה וקידמה 'אשלים', יחד עם שותפיה בממשלת ישראל, כ 250- תכניות עבור ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם // ב 5- השנים האחרונות, אחוז ההטמעה  של תכניות 'אשלים' עומד על 74% תכניות 'אשלים' פעלו באופן ישיר //  ב 2015- ב 88- יישובים שונים ברחבי הארץ // עד שנת 2008 , השקיעה 'אשלים' כ 1.2- מיליארד  השקעה כוללת לפיתוח, יישום והטמעת מענים לטובת אוכלוסיית הילדים, נוער, צעירים במצבי סיכון ובני  משפחותיהם  עתון דה מרקר, 2008 // 25% מהתכניות של משרד החינוך למניעת נשירה בבתי הספר, פותחו ב'אשלים' //  'אשלים' מעורבת בליווי, הכשרה וייעוץ במסגרת תכניות רבות אחרות של המשרד הקשורות לסוגיית הנשירה בשנת 2015  //  תכניות שפותחו ב 'אשלים' היוו 23% מסך המענים בספר הפרויקטים של °360 - התכנית הלאומית לילדים  ונוער בסיכון // בשנת 2015 154 מתוך כ- 180 יישובים המשתתפים בתכנית הלאומית בחרו באחת מהתכניות של 'אשלים'.