מוטב יחדיו

מוטב יחדיו

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
9
 
מוקדים בארץ
0

אחד מכל שישה ילדים בישראל מוגדר כילד בסיכון ואחד מכל שלושה ילדים חי בעוני. שיעור הילדים החיים בעוני ובסיכון בשכונות מוחלשות הוא כפול מאשר בכלל האוכלוסייה. "מוטב יחדיו" היא יוזמה כוללת, המבקשת לחזק את מצבם של ילדים, בני נוער וצעירים, תוך שימוש בכלים קהילתיים, בהשראת האמרה "נדרש הכפר כולו כדי לגדל ילד אחד".

התכנית מבקשת לחולל שינוי באמצעות שימוש בכוחות הקיימים בשכונה, בעיקר בידע ובהובלה של תושביה. התכנית נסמכת על שלושה מנופי עשייה מרכזיים: ביסוס חשיבה ותכנון רב-מערכתי ובין-תחומי; בניית תשתית קהילתית ומנהיגות תושבים; פיתוח מענים מותאמים לילדים, לבני נוער ולצעירים בסיכון.

עדות להצלחת התכנית ניתן למצוא בנתון הבא: שיעור בני הנוער המתנדבים בשכונה, שלא במסגרת בית הספר, עלה מ-7% בשנת 2012 ל-16% בשנת 2016 והוא מעל לשיעור הארצי העומד על 12%. מדברי איש מקצוע ברשות המקומית: "יש לנו ארבע ועדות... והחלק הארי זה תושבי השכונה. הם היום הגוף הגורם והמוביל בתוך השכונה... התושבים מנהלים את המפגשים ואנשי מקצוע נותנים תשובות".

שותפים לתכנית: השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים חברתיים, ארגון בינה, רשויות מקומיות , קרנות ופדרציות , שותפים מקומיים.

 

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל