על עשייה חברתית בעולם של נתונים

על עשייה חברתית בעולם של נתונים

כמנכ"ל אשלים אני רואה לעצמי זכות גדולה להוות כחלק ממארג הארגונים החברתיים, העוסקים בפיתוח ויישום של תכניות למען ילדים, נוער, צעירים ובני משפחותיהם המצויים במצבי סיכון.

ייחודה של אשלים הוא בשותפות עם משרדי הממשלה שביחד מתווים את הדרך לייזום ולפתח מיזמים חדשים המוגדרים כפיילוט לתקופה של 3-5 שנים במטרה להטמיע את המיזמים בשגרת העבודה של המערכות הממשלתיות.

העוצמה של אשלים והמפתח להמשך הצלחתה מצויים בממשק בין המערכות, משרדי הממשלה , הרשויות, עמותות במגזר השלישי והפילנטרופיה.

באתר תוכלו להתרשם מהעשייה המשותפת לנו ולשותפים שלנו מתוך אמונה ויכולת להוביל שינוי חברתי לקידום השירותים למען אוכלוסיות היעד שהם מוקדם עבודתנו.

                                                                                                                                                                בכבוד רב 

רמי סולימני , מנכ"ל אשלים