חץ לעתיד

חץ לעתיד

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
1
 
מוקדים בארץ
0

גיל ההתבגרות והמעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים הוא גורם משברי בחייהם של תלמידים רבים השואלים "מדוע אני צריך ללמוד את החומר הזה? מתי אשתמש בו? מי זקוק לידע הזה"?תקופה זו, המוכרת בספרות המקצועית, מתאפיינת בתחושות ניכור, בקשיי התמודדות עם שינויים ובירידה בהישגים לימודיים. תכניות שונות, העוסקות בהכנה לקריירה, ביזמות עסקית ובהכנה לעולם העבודה פועלות בחטיבות העליונות ומיועדות להתמודד עם מעבר זה, אולם אף אחת מהן לא מיושמת בחטיבות הביניים.

ממחקרו של פרופ' דניס אורטנר מאוניברסיטת צפון קרולינה על תכנית CScareer start)) עולה, כי כבר בתחילת כיתה ז' (בארה"ב) תלמידים חושבים על עבודה. 92% מהתלמידים מאמינים "שבית ספר חשוב להשגת עבודה טובה", 80% מהם מהרהרים בנושא עכשיו ו-74% מהתלמידים כבר הצהירו: "אני זקוק ליותר מידע כדי לבחור את העבודה הרצויה לי".

תכנית "חץ לעתיד" מיועדת לתלמידי חטיבות הביניים, מכיתות ז' עד ט', והיא עוסקת בלמידה משמעותית ורלוונטית המחברת את  החומר הלימודי הקיים לקריירות עתידיות. במסגרת התכנית מפותחים 10 מערכי שיעור ב- 4 מקצועות  מתואמים לסילבוס הקיים, מערכי השיעור נותנים לתלמידים מענה "מי משתמש בזה? מתי אשתמש בזה וכיצד זה יסייע לי בעתיד? ", המידע משולב בליבת השיעור באופן המאפשר חיזוק של כישורי חיים רכים, המצופים מכל בוגר מערכת החינוך.

התכנית מבוססת עללמידה פעילה של כל התלמידים, רלוונטית לחיים האישיים ומעניקה משמעות לשאיפות ולחלומות. כל זאת, במטרה לגרום לתלמיד להרגיש בעל ערך ולעודד אותו להביע את עמדותיו ודעותיו בחופשיות וללא חשש. מערכי השיעור מקפידים על מספר עקרונות פעולה, ביניהם: היכולת של התלמיד להציג עצמו בכתב ובעל פה, פיתוח ראייה עתידית וחשיבה מודרנית וחדשנית לצד חיזוק הדימוי העצמי ופיתוח הדמיון. כמו כן, התכנית מגדילה את מידת מעורבותם של התלמידים בבית הספר ומסייעת בשיפור הישגים לימודיים.

תלמידים אשר לקחו חלק בתכנית רכשו מיומנויות רכות וחשובות לעולם העבודה, כמו עריכת סקרים, העברת מצגות בפני הכיתה ובפני קהל חיצוני, חשיפה לקהילה העסקית השכונתית, שימוש במקורות מידע זמינים, יצירת סרטונים, כתיבת קורות חיים, ועוד. התלמידים לוקחים חלק בתהליך למידה אקטיבי של חקירה, שבו הם יכולים ללמוד על עצמם, על עמדותיהם ויכולותיהם, כמו גם להכיר את הסביבה ואת האפשרויות הקיימות בה.

כל תלמיד בתכנית משתתף בשיעורים בהיקף של בין 30 ל-40 שעות בשנה, במשך שלוש שנים. במקביל לעבודה עם התלמידים, מכשירה התכנית מדריכים מחוזיים, מורים וצוותים אשר עוסקים בכתיבת מערכי השיעורים. עד כה נכתבו 146 מערכי שיעור בחמישה מקצועות, לשלוש שכבות גיל והוכשרו כ-400 מורים.

מורה לתלמידי כיתות ח', שלימדה בתכנית במהלך השנתיים האחרונות, מספרת:"החיבור בין הנלמד בבית הספר לבין העתיד המקצועי של התלמידים הוא חשוב ומשמעותי. חיבור זה הוא בדיוק ה'אסימון' שצריך ליפול, כדי שהתלמידים יבינו את משמעות הלמידה כעת ואת תרומתה לעתידם. אני ממליצה לכל המורים, בכל תחומי הדעת ובכל שכבות הגיל, להדגיש בתהליך ההוראה את הרלוונטיות של הלמידה בבית הספר לעתיד הלומדים".

בשאלונים שהופצו למורים על ידי המדריכות המחוזיות, הם מדווחים, כי בשיעורים שבהם הם משתמשים בשיטת "חץ לעתיד", אצל חלק מהתלמידים, במיוחד אלה שלא נהגו להשתתף בצורה פעילה בשיעורים, חל שיפור בקשב ובמעורבות וכי אצל תלמידים אחרים ניכרת שליפת מידע קלה יותר מאשר בעבר.

שותפים לתכנית:משרד החינוך - המינהל הפדגוגי והמזכירות הפדגוגית.

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל