בית משפט קהילתי

בית משפט קהילתי

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
4
 
מוקדים בארץ
0

שיעור העבריינות החוזרת בישראל עומד על כ-%42. בקרב צעירים עד גיל 18 שיעור זה גבוה בהרבה ועומד על כ-73%. נתונים אלה מצביעים על קושי ממשי בהתמודדות עם תופעות של פשיעה קלה ובינונית, המשפיעה על תחושת הביטחון בקהילה ומצביעה על הקושי הרב של עוברי חוק לצאת ממעגל הפשיעה ולהשתקם. קושי זה ורמת החזרה לפשיעה נובעים בעיקר מבעיות של עוני, הדרה, לקויות לא מטופלות, ועוד.

לצד ההשלכות האישיות והחברתיות על אוכלוסיות וקהילות במצבי סיכון, לתופעה זו גם השלכות מערכתיות וכלכליות. כך למשל, מבדיקה שנעשתה באגף התקציבים עולה, כי מניעת חזרה של אסיר בודד לפשע, כולל שובו למעגל העבודה, חיסכון במתקני כליאה, מניעת נזקי פשיעה וכדומה הוא בערך 3.1 מיליון שקל. באחרונה החליטה הממשלה לאמץ את המלצות הדוח "לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים" ולהניף את דגל השיקום כאינטרס חברתי-כלכלי ראשון במעלה, תוך תקצוב ופיתוח דרכי חשיבה ופעילות חדשנית.

זה היה הרקע להקמתו של בית המשפט הקהילתי, שנועד לסייע בצמצום התופעה של עבריינות חוזרת באמצעות מתן דגש לתהליכי השיקום, תוך הסתמכות על שירותי רווחה ומענים קהילתיים. מטרה זו מושגת במסגרת הליך ייחודי, אשר פועל אמנם במסגרת ההליך הפלילי השגרתי, אולם לצד זאת מאפשר לבית המשפט לפקח על הליך שיקומי, הכולל כלים ומענים רחבים מאלה המוצעים במסגרת ההליך הרגיל. ייחודה של התכנית בשיתוף פעולה בין מערכות המשפט והאכיפה לבין מערכות אחרות מאפשר לקיחת אחריות משותפת ומציאת פתרונות לבעיות חברתיות, כלכליות ואישיות המובילות לפשיעה. זאת, באמצעות הליך פלילי שיתופי, מבוסס ידע והקשר, ממוקד תוצאות, תוך הנגשת שירותי רווחה וחיזוק מערכות תומכות. התכנית עשויה להגדיל באופן משמעותי את מספר המקרים, שבהם ניתן להפנות עוברי חוק לתהליכי שיקום כתחליף לענישה ולכליאה.

זאת ועוד, לצד חיזוק יכולתה של המערכת להתמודד עם תופעות של עבריינות, התכנית מאפשרת לצמצם את הניכור הקיים בין הציבור למערכות האכיפה, להגביר את תחושת הצדק הפרוצדורלי, לקרב אוכלוסיות של עוברי חוק וצעירים במצבי סיכון אל הקהילה ולשפר את מצבן של קהילות הסובלות מאחוזים גבוהים של פשיעה. כל זאת, באמצעות מתן מענים בתחומים של רווחה, בריאות, תעסוקה, פנאי, התמודדות עם חובות, מיצוי זכויות, חיבור לרשתות חברתיות ולקהילה.

מטרת בית המשפט הקהילתי לאפשר לנאשם ולמשפחתו להתמודד עם הקשיים ולצמצם את מצבי המשבר המובילים, בין היתר, להתנהגות עבריינית. התכנית מבטאת לקיחת אחריות משותפת לפתרון הבעיות ונשענת על שיתוף הפעולה של הנאשם לצד התגייסות כוללת והתאמות של המערכת למציאת מענים ופתרונות רלוונטיים. בנוסף לכך, נבנית תשתית מקיפה של מתנדבים, מעסיקים ידידים ותושבים, המשתתפים בפעילות בית המשפט הקהילתי בדרכים שונות.

הפרויקט יצא לדרך במתכונת מצומצמת והחל לפעול בשני בתי משפט שלום בארץ, ברמלה ובבאר שבע. באוגוסט 2016 החליטה הממשלה על הרחבת הפרויקט והורתה כי בתוך שנתיים יוקמו ארבעה בתי משפט נוספים, אחד בכל מחוז שיפוט במדינת ישראל. על פי ההחלטה, בית המשפט הבא יחל לפעול באפריל 2017 ולאחר מכן ייפתח בית משפט נוסף בכל חצי שנה.

שותפים לתכנית:משרד המשפטים; הנהלת בתי המשפט; משרד הרווחה והשירותים החברתיים; משטרת ישראל.

מוקדים בארץ

 • בתי משפט קהילתיים דוח סיכום שנה תשע"ח

  בתי משפט קהילתיים דוח סיכום שנה תשע"ח

  בתשע"ח הושקעו משאבים רבים בהתאמת התוכנית לאוכלוסיות יעד חדשות, הורחבה תשתית העבודה הקהילתית, נמשך ייצוב בתי המשפט בכל אחד מהמחוזות הקיימים, הורחבה פעילותם לרשויות נוספות ונוצרו שיתופי פעולה עם שחקנים חדשים. כמו כן, כחלק מיישום החלטת הממשלה על הרחבת הפרויקט, נפתח השנה בית המשפט הקהילתי הרביעי במחוז הצפון.
  קרא עוד
 • בתי משפט קהילתיים דוח סיכום שנה תשע"ז

  בית משפט קהילתי סיכום שנה תשע"ז

  בתי משפט קהילתיים דוח סיכום שנה תשע"ז

  שנת המשפט תשע"ז סימנה את פריצת דרך והתרחבות תכנית בתי המשפט הקהילתיים. זאת, בין היתר, בעקבות החלטת הממשלה מאוגוסט 2016 על הרחבת התכנית, אשר החלה במתכונת מצומצמת של פיילוט בשתי רשויות: באר-שבע ורמלה, לשישה בתי משפט קהילתיים שהקמתם תושלם תוך שנתיים. בהתאם להחלטה, נפתח במאי 2017 בית המשפט הקהילתי בתל-אביב-יפו. דו"ח זה, בשילוב עם הדו"חות הממוקדים של כל בית משפט קהילתי, פורס את עיקרי הפעילויות שנעשו בתכנית בתי המשפט הקהילתיים במהלכה של שנת המשפט תשע"ז ומספק הצצה להישגים המשמעותיים שהושגו במסגרתה.
  קרא עוד
 • בתי משפט קהילתיים בישראל

  בית משפט קהילתי מחקר הערכה

  מחקר הערכה בתי משפט קהילתיים בישראל

  בשלוש השנים האחרונות יושם בישראל מודל חדש כתגובה לפשיעה – מודל בית-המשפט הקהילתי. הנחת היסוד של בית-המשפט הקהילתי היא שחלק ניכר מהעבירות מתבצעות על רקע בעיות חברתיות-כלכליות, שמובילות במקרים רבים לעבריינות חוזרת. לפיכך, לא די להתמודד עם הסימפטום – ביצוע העבירה, כי אם לאתר את שורש הבעיה ולטפל בו. בהתאם להנחת יסוד זו בתי-משפט קהילתיים מתמקדים בעבירות המשפיעות על רווחתם וביטחונם של התושבים. מדיניות הענישה בהם מותאמת לצרכי הקהילה ומשלבת מטרות של שיקום וחיזוק הקהילה והיחיד. הענישה כוללת פעמים רבות רכיב של השבה לקהילה שנפגעה, ובמקביל מסתמכת על משאבי הקהילה ומעודדת את הנגשתם, בדמות הפנייתם של נאשמים לתכניות גמילה ושיקום ולשירותי רווחה. יוזמי המודל מעמותת ג'וינט-אשלים ביצעו עבודת מטה יסודית ורב-מערכתית ששימשה בסיס לכתיבת מודל ההפעלה של הפרויקט. על בסיס עבודת ההכנה החלו לפעול במסגרת נסיונית "פיילוט" שני בתי-משפט. האחד החל לפעול בבאר-שבע בדצמבר 2014 ; השני החל פעילותו ברמלה בספטמבר 2015 . בכל אחד מהם הוכשרו צוותים מקומיים ונבנו הליך משפטי בעל שלבים מובנים בליווי מעטפת קהילתית המאפשרת הפנייה יעילה של נאשמים לשירותים להם הם זקוקים
  קרא עוד

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל