ליאורה ארנון, עורכת

ליאורה ארנון, עורכת

מנהלת הדרכה ומפתחת ידע באשלים, עוסקת בחילוץ ידע והמשגה של מודלים, כתיבת סקירות ספרות ובניית מאגרי מידע. בוגרת תואר ראשון בחינוך חברה וקהילה במרכז ללימודים אקדמים באור יהודה ודוקטורנטית לניהול מלכ"רים באוניברסיטה העברית. בקיאה בעולם ההתנדבות בישראל ומעבר לים ומחויבת לעשייה חברתית איכותית.
מספר טלפון: 
0733722003