הגיל הרך

הגיל הרך

 

ההשקעה בגיל הרך היא השקעה כדאית והכרחית. נתוני הבנק העולמי ומחקרים רבים מצביעים על כך כי על כל דולר ציבורי המושקע בפעוטות וילדים המשתתפים במסגרת חינוכית איכותית לגיל הרך, החברה חוסכת 7$ ציבוריים עד גיל 21 ו 16$ עד גיל 40.  בנוסף, נתונים מארה"ב מראים בבירור כי פעוטות וילדים הגדלים במשפחות מרקע סוציואקונומי נמוך ושאינם משולבים במסגרות חינוכיות איכותיות בגיל הרך צפויים להיפגע יותר ממצבי הסיכון הבאים, ביחס לממוצע באוכלוסית הגיל: 

 • לנשור יותר מבית הספר (ב- 25%) 
 • ללמוד בכיתות מקדמות או במסגרות לחינוך מיוחד (ב-50%) 
 • לא לרכוש השכלה אקדמית (ב-60%) 
 • להיעצר בגין עבירות אלימות (ב-70%) 
 • להפוך להורים בגיל ההתבגרות (ב-40%) 

אתגרים בגיל הרך

ג'וינט ישראל-אשלים פועלת רבות לאיתור ומניעה של מצבי הסיכון אצל  ילדים בגיל הרך, מלידה עד שש, הנמצאים בפריפריה החברתית גאוגרפית של ישראל ונמצאים במצבים מסכנים חיים. אנו עוסקים בשאלה מה גורם לעיכוב בהתפתחותם המיטבית של ילדים בקבוצת גיל זו? בתשובה לשאלה הזו אנו מזהים שני סוגים של חסמים, כאלו הקשורים בסביבתו של הפרט וכאלו הקשורים במערכת.

ברמת הפרט: ניתן להצביע על קשר חזק בין התפתחות ההורות במשפחה ואיכות הקשר ילדים-הורים לבין ההתפתחות המיטבית של הילדים.

ברמת מערכת: העובדה שבטיפול המערכתי בילדים בגיל הרך, בעיקר בגיל הינקות (לידה עד שלוש שנים), קיים ביזור תחומי אחריות בין משרדי הממשלה השונים מקשה על בניית דרכי עבודה משותפות של מערכות האיתור והטיפול וגורמת להיעדר סטנדרטים מקצועיים של הדרכה ופיקוח. מצב זה והמחסור בכלים יישומיים לטיפול מגבירים את הקושי בקרב תינוקות, פעוטות וילדים רכים בסיכון, מגדילים את פער הזמנים בין איתור לטיפול, שהוא קריטי בגיל הזה, ויוצרים קושי בקבלת טיפול מותאם בשלב התפתחותי מוקדם.

כל אלה מעלים את החשיבות של מתן מענים, שיעסקו באיכות הטיפול, הלמידה, האינטראקציה והתשתיות במסגרות המוכרות לנו - מעון, משפחתון וגן ילדים.

מטרות אשלים בגיל הרך

אשלים שואפת לסייע בהתמודדות מיטבית של הורים במצבי סיכון עם גידול ילדיהם בגיל הרך ובבניית מערכות יחסים משפחתיים. כמו כן, אשלים מקדמת את שלומות ((well being ואת איכות חייהם של ילדים במסגרות החינוך והטיפול לגיל הרך, בבית ובקהילה. אשלים פועלת לפיתוח שירותים עבור הילד ומשפחתו. זאת, לצד פיתוח ההון האנושי של צוותי הגיל הרך, המקיימים אינטראקציה משמעותית עם הילדים במשך רוב שעות היום והם סוכני שינוי חשובים בהתפתחותם.

ברמת המערכת, ישנה חשיבות מכרעת לפיתוח תפיסה יישובית ומודלים של עבודה לקידום מערך שירותים ממוקד בגיל הרך, לצד קידום מדיניות וסטנדרטים של פיקוח והדרכה לתפקידים, לשירותים ולמסגרות. דוגמה בולטת לתכנית, המתמקדת בגיבוש תפיסה יישובית, היא "התחלה טובה". תכנית זו פותחה לפני כשבע שנים, בעקבות מסקנות ועדת שמיד ופועלת היום ב- 190 ישובים שונים בארץ. במסגרת 360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. 

בשנת 2015 הושלם תהליך הטמעת התכנית, אך אשלים ממשיכה ללוותה בפיתוח ידע, הכשרה ומענים חדשניים.

יעדי אשלים בגיל הרך

 • בראייה לטווח רחוק, יחידת הגיל הרך הציבה לעצמה אתגרים משמעותיים, העוסקים בנושאי הורות ואיכות חיים של ילדים בחברה הישראלית על כל גווניה: 
 • הענקת תמיכה וטיפול לילדים בגיל לידה עד שלוש, בהתאם לצורכיהם ההתפתחותיים.
 • הענקת תמיכה מתאימה להורים החיים בסביבות או במצבים מגבירי סיכון בהתמודדותם עם אתגרי ההורות בגיל הרך.
 • פיתוח צוותי מקצוע על מנת להעניק טיפול חינוכי ואיכותי לילדים בגיל הינקות אשר שוהים במסגרות אלו.
 • הכנת ילדים בחברה הערבית והבדואית למעברים במסגרות חינוך מפוקחות ויגיעו מוכנים לכיתה א'.
 • הבטחת מוגנותם וביטחונם של ילדים בגיל הרך בחברה הבדואית.
 • פיתוח כישורים קוגניטיביים רגשיים וחברתיים בקרב ילדים בגיל הרך ובנים בפרט, בחברה החרדית, כך שיהיו מוכנים לכיתה א'.
 • פיתוח קשר מיטבי בין הורים וילדיהם בחברה החרדית. 

תכניות עבור הגיל הרך