ליצירת מוביליות ושילובם המיטבי של ילדים נוער וצעירים במצבי סיכון בחברה

ליצירת מוביליות ושילובם המיטבי של ילדים נוער וצעירים במצבי סיכון בחברה

החזון שלנו

לקדם שיוויון הזדמנויות, סולידריות חברתית, וערבות הדדית למען רווחתם ושלומם של ילדים, בני נוער, צעירים ומשפחות במצבי סיכון, שיביאו למוביליות חברתית ושילובם המיטבי בחברה הישראלית

הייעוד שלנו

ליזום לפתח ולהטמיע מיזמים חדשניים בשירותים החברתיים בשותפות עם משרדי הממשלה, יחד עם רשויות מקומיות, חברה אזרחית והמגזר העסקי אשר ישפיעו על המדיניות הממשלתית ויביאו לשינוי במצבם של ילדים, בני נוער, צעירים ומשפחות במצבי סיכון