נערות

חדשות
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 04.08.2014 13:32

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של עמותת אשלים (להלן: "אשלים") כי בכוונת אשלים להתקשר עם מכון אחיה - לקידום תלמידים והכשרת מורים בתחומי חינוך, חברה ורווחה לצורך הפעלת תוכנית "בניך" לפיתוח מנהיגות מקצועית להרחבת המענים במוסדות חינוך של הקהילה החרדית, עבור תלמידים במצבי סיכון החווים מחסומי למידה והשתלבות ובסיכון לנשירה.

להודעה המלאה לחץ כאן

לחוות הדעת  של דר' מור מנהלת התכנית - לחץ כאן

  "מגלים את יופיה" - התחרות 18.06.2014 10:28

גמר חידון "מגלים את יופיה"  התקיים ב- 12/6/2014.
להמשך פרטים

  סיור לילי בתכניות קידום נוער בירושלים 24.04.2014 11:49

ב - 24/3/2104  התארחו מ"מ מנכ"ל אשלים, איציק זהבי וצוות היחידה לילדים, נוער וצעירים בתכניות של קידום נוער בירושלים בניהולו של שבי עמדי.
לפרטים נוספים...

  כנס אשלים ה-7 26.05.2014 09:00

כנס אשלים ה -7 בנושא "גיל הינקות"  התקיים ב-26/5/2014

לפרטים ורשמים לחץ כאן

מגדר, חברה ועבודה עם נערות בסיכון – אלימות מגדרית מגדר, חברה ועבודה עם נערות בסיכון – אלימות מגדרית מקורות מידע ללומדה השניה
מבוא למגדר ועבודה עם נערות בסיכון מקורות וביבליוגרפיה ללומדה הראשונה
גוף וידע המחקרי בישראל על נערות במצבי מצוקה מאמר זה מציג ניתוח היסטורי-פמיניסטי של גוף הידע המחקרי על נערות במצבי מצוקה בישראל בשנים 1970 -2010, ביחס לארבעה סוגי שיח מחקרי רלוונטיים: שיח פתולוגי; שיח של פגיעות; שיח של סוכנות; ושיח של הצטלבות מיקומי שוליים
נערות בישראל: ניתוח מידע ממחקרים נבחרים נערות רבות נוטות להפנות את מצוקתן וכעסיהן כלפי עצמן, ומושכות את תשומת-הלב הציבורית רק כאשר הן כבר במצב אקוטי, המקשה מאוד על שיקומן. עובדות אלה מעלות צורך בלמידת מאפייניהן של נערות לאורך רצף הסיכון.
בני נוער בתמרה: איתור צרכים כבסיס לתכנון שירותים המחקר המדווח כאן הוא השני בסדרת מחקרים על צורכי בני הנוער הערבים.במחקר הושם דגש מיוחד על איתור צרכים בקרב כל בני הנוער בעיר, ובמיוחד אלה שבסיכון גבוה, ובהם בני נוער נושרים ובני נוער הלומדים במסגרות חלופיות שנועדו לקלוט בני נוער שעזבו בתי ספר רגילים.
התמודדות עם צורכיהן של נערות בשירותים לנוער תמונת מצב של שירותים ותכניות לנערות בנות 18-12 בישראל על פי מיפוי שנערך ביולי-נובמבר 2003. המיפוי נועד לשמש בסיס להמשך פיתוח שירותים לנערות ולהתאמת מענים קיימים לצורכיהן הייחודיים.
 
דפים: [1] 2 (סה"כ: 14)
איתור תוכנית