נערות

חדשות
  תכנית מוטב יחדיו מתחילה את צעדיה הראשונים בחולון 28.02.2015 10:29

תכנית מוטב יחדיו מתחילה את צעדיה הראשונים בחולון, בשכונת ג'סי כהן.
היישובים החדשים בהם פועלת השנה מוטב יחדיו: בת ים, שדרות, לוד, יפו .
על תכנית מוטב יחדיו  סרטונים על התכנית

מגדר, חברה ועבודה עם נערות בסיכון – אלימות מגדרית מגדר, חברה ועבודה עם נערות בסיכון – אלימות מגדרית מקורות מידע ללומדה השניה
מבוא למגדר ועבודה עם נערות בסיכון מקורות וביבליוגרפיה ללומדה הראשונה
גוף וידע המחקרי בישראל על נערות במצבי מצוקה מאמר זה מציג ניתוח היסטורי-פמיניסטי של גוף הידע המחקרי על נערות במצבי מצוקה בישראל בשנים 1970 -2010, ביחס לארבעה סוגי שיח מחקרי רלוונטיים: שיח פתולוגי; שיח של פגיעות; שיח של סוכנות; ושיח של הצטלבות מיקומי שוליים
נערות בישראל: ניתוח מידע ממחקרים נבחרים נערות רבות נוטות להפנות את מצוקתן וכעסיהן כלפי עצמן, ומושכות את תשומת-הלב הציבורית רק כאשר הן כבר במצב אקוטי, המקשה מאוד על שיקומן. עובדות אלה מעלות צורך בלמידת מאפייניהן של נערות לאורך רצף הסיכון.
בני נוער בתמרה: איתור צרכים כבסיס לתכנון שירותים המחקר המדווח כאן הוא השני בסדרת מחקרים על צורכי בני הנוער הערבים.במחקר הושם דגש מיוחד על איתור צרכים בקרב כל בני הנוער בעיר, ובמיוחד אלה שבסיכון גבוה, ובהם בני נוער נושרים ובני נוער הלומדים במסגרות חלופיות שנועדו לקלוט בני נוער שעזבו בתי ספר רגילים.
 
דפים: [1] 2 3 (סה"כ: 15)
איתור תוכנית