שיתוף תכניות למען צעירים וצעירות במצבי סיכון

שיתוף תכניות למען צעירים וצעירות במצבי סיכון

 

בימים אלה הוחלט על קידום תכנית לאומית, בין משרדית ובין מגזרית, לצעירים וצעירות במצבי סיכון, בהובלת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. כחלק מתהליך הקמת התכנית, אנו עמלים כעת על הכנת מאגר תכניות ומענים הקיימים כיום במשרדי הממשלה השונים או מופעלים במסגרות אחרות. באמצעות קול קורא זה, אנו מבקשים לקבל מידע אודות תכניות ומענים כאלה הפועלים במסגרות השונות.

בישראל חיים כיום כ – 200,000 צעירים וצעירות במצבי סיכון בגילאי 18-25 המתמודדים עם עוני ומחסור, השכלה נמוכה, אבטלה ו/או עבודה בשכר נמוך וקשיים חברתיים ורגשיים. אנו רואים בצעירים אלה הון אנושי ופוטנציאל גדול לעתיד החברה בישראל.

יתד, התכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון, פועלת מתוך הנחה כי פתרון בעיות חברתיות מורכבות אינו יושב לפתחו של גוף אחד. קידום שינוי חברתי משמעותי בחייהם של צעירים במצבי סיכון, מצריך ראיה מערכתית כוללת המחברת בין המערכות הפועלות, כפי שנעשה בהצלחה רבה בתכניות לאומיות אחרות. בכוחה של יוזמה לאומית לחזק את הלכידות החברתית, לצמצם את האפליה וההדרה החברתית, לקדם שוויון הזדמנויות, לצמצם אבטלה, פשיעה ועוני ולהשפיע לטובה על ההווה והעתיד של צעירים וצעירות אלה.

אנו מזמינים אתכם למלא את הפרטים על תכניות ומענים המופעלים על ידיכם, על מנת להקים יחד תשתית לעבודה משותפת עם צעירים וצעירות במצבי סיכון ולמענם. 

להחלטת הממשלה : https://goo.gl/CTP1sY

 

                 שתפו אותנו בתכנית שלכם וסייעו לצעירים וצעירות נוספים !