'מקום בלב'

'מקום בלב'

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
7
 
מוקדים בארץ
0

מיפוי אוכלוסיית הילדים המשתתפים בתכניות של "התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון", שנערך על ידי מכון מאיירס-ברוקדייל, מלמד, כי הבעיות השכיחות בתפקוד הילדים בגילאים 12-6 הן: קשיים לימודיים, הפרעות וקושי בקבלת סמכות, קשיים רגשיים, קשיי הסתגלות חברתית וקושי בפיתוח קשר.למחצית מהילדים יש בעיות בשלושת תחומי הסיכון, אך פחות ממחצית הילדים מטופלים. נתונים נוספים מהמיפוי, העוסקים באוכלוסיית ההורים לילדים בגילאים אלה, מראים כי למחצית מההורים יש קושי במתן העשרה, כשליש מההורים אינם דואגים למתן שירותים עבור הילדים, כרבע מהילדים סובלים מטיפול פיזי לא מתאים ו-15% מהילדים חשופים להתנהגות מסכנת במשפחתם. הבעיות העולות מתייחסות בדרך כלל לתלמידים, שמערכת החינוך מגדירה כ"תת-משיגים". אלה הם ילדים שרמת לימודיהם נמוכה מזו של בני גילם ו/או שיש להם בעיות התנהגות והסתגלות המפריעות להם ללמוד.

התכנית "מקום בלב" מציעה סיוע מיטבי לילדים עם קשיים לימודיים, חברתיים ורגשיים, לשיפור תפקודם ולשילובם בכיתות האם. התכנית מיועדת לתלמידים בגילאים 12-6, הלומדים בבתי ספר יסודיים וחיים במצבי סיכון, ללא הורה תומך למידה. תלמידים אלה זקוקים לתמיכה בשל צרכים לימודיים, רגשיים, חברתיים ומשפחתיים מורכבים ו/או לגישור על פערים לימודיים, רגשיים וחברתיים. התכנית פועלת לשיפור מערכת היחסים ולחיזוק שיתופי הפעולה בין בית הספר, ההורים והקהילה על פי עקרונות ההכלה, וכן ליצירת רצף בין העבודה הנעשית בבית הספר במהלך יום הלימודים לבין הפעילות בשעות אחר הצהריים.

התכנית חותרת לצמצום תופעות סיכון באמצעות מניעת נשירה סמויה וגלויה, הגברת תחושת המסוגלות האישית של התלמידים, פיתוח ושילוב מיטביים של התלמידים והגברת תחושת המסוגלות של ההורים כתומכי למידה בבית ובבית הספר. הובלת התכנית במסגרת החינוכית היא באחריות מנהל/ת בית הספר, בשותפות המחנכות, היועצת החינוכית, הצוות הרב-מקצועי ורכזת ההפעלה של התכנית ובהדרכה צמודה של מדריכת הכלה ופרויקטורית מחוזית. התכנית כוללת מיפוי ואיתור התלמידים; הצבת יעדים מדידים ברמת התלמיד, בית הספר והקהילה. יצירת הרצף בין יום הלימודים לפעילות בשעות אחר הצהריים נעשית באמצעות איגום המשאבים והתכניות הקיימות בבית הספר ובקהילה. הורי התלמידים, המשתתפים בתכנית, זוכים למענה פרטני או קבוצתי בהתאם לצורכיהם. העבודה הקהילתית מיועדת ליצירת שיתופי פעולה עם מערכות ושירותים בקהילה, למתן מענה מיטבי לתלמיד ולמשפחתו באמצעות אנשי מקצוע מתחומים שונים. התלמידים המצטיינים משתלבים בתכנית "אמירים" לבתי ספר יסודיים. נדבך זה מאפשר השתלבות חברתית ומיתוג - תהליכים מיטביים לקידום הכלת התלמידים.

מורה מבית הספר בבת ים, שהוכשרה להיות רכזת התכנית, שיתפה אותנו במחשבותיה: "לפני שלוש שנים התחלתי לרכז את התכנית. מבחינה אישית התפתחתי, הן מבחינה ניהולית והן מבחינת היכולות הטיפוליות שלי. התכנית משפיעה על כל בית הספר. בנוסף על התלמידים, היא משפיעה על המורים ועל ההורים. אני לא מכירה כזו תכנית מקיפה ואני שמחה לקחת בה חלק".

שותפים לתכנית: משרד החינוך - אגפי גיל ואגפים מקצועיים במינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי, האגף לחינוך על-יסודי, השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, האגף למחוננים ולמצטיינים והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון (שח"ר); יובלים - חברה לתועלת הציבור.

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל