מל"י – מרחבי למידה ירוקים

מל"י – מרחבי למידה ירוקים

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
2
 
מוקדים בארץ
0

למידה חוץ-כיתתית מהווה בישראל פחות מ-5% מכלל הזמן לעומת 40%במדינות סקנדינביה ו-50% בפינלנד. זאת,חרף העובדה שמחקרים בכל העולם מצביעים על כך, שלמידה משמעותית וחוץ-כיתתית תורמת בצורה מובהקת למיצוי הפוטנציאל הלימודי של כלל הילדים, במיוחד בקרב ילדים במצבי סיכון.

תכנית מל"י (מרחבי למידה ירוקים) מקדמת הקמתם של מרחבים ירוקים מקיימים בחצרות בתי הספר היסודיים, המשמשים כתשתית ללמידה חוץ-כיתתית משמעותית בכל המקצועות ולכל שכבות הגיל. מטרת התכנית לייצר אקלים למידה חדש על ידי הפיכת החצרות למרחבי למידה חוץ-כיתתיים וקבועים. מעבר להיבטים הפדגוגיים והקהילתיים, עליהם מצביעים מחקרים בארץ ובעולם, התכנית מחוללת שינוי אסטטי בולט באופי ובנראות של חצר בית הספר, מקדמת את השיח הסביבתי בין המשתמשים בה ומביאה לחשיפה מוגברת להיבטי הקיימות.

במסגרת התכנית, צוותי ההוראה של בית הספר עוברים הכשרה ללמידה חוץ-כיתתית וכן נכתבים מערכי שיעור בכלל מקצועות בתי הספר, המתאימים ללמידה במרחבים ירוקים. צוותי הדרכה ומורי חוות חקלאיות זוכים להדרכה במשרד החינוך במטרה לייצר תשתית מקצועית עתידית, שתסייע לתהליכי הטמעה חלקים יותר עם העברת התכנית מהשלב הניסויי להטמעה מלאה בכל רחבי הארץ.  כמו כן, המרחב הירוק בחצר בית הספר מביא לפתיחת שערים והפיכתו למקום התכנסות לפעילות פנאי, הן עבור הקהילה הגיאוגרפית הקרובה והן עבור קהילות פונקציונליות אחרות, מעבר לשעות הלימודים.באמצעות הקניית כישורים גופניים ומיומנויות קוגניטיביות, התכנית מפתחת יכולות חברתיות, פיזיות ומוטוריות, סקרנות ושימוש במגוון חושים ומזמנת אפשרויות ייחודיות למשתתפים, תוך למידה קבוצתית ומתן תפקידים שונים במרחב החיצוני.

התכנית מיושמת כיום בשבעה בתי ספר באזור הדרום ומתוכננת להתרחב ל-60 בתי ספר נוספים בחמש השנים הבאות. מורים שהשתתפו בתכנית מאששים את ההנחה, כי למידה חוץ-כיתתית במרחב ירוק מהנה ובעלת משמעות. סיגל, מנהלת בית הספר "הדקל" באשקלון, שהייתה שותפה להרצת התכנית בתחילת דרכה, אומרת: "היום, לאחר פרסום נתוני המיצ"ב האחרון, אני יכולה לומר בבטחה, שהשיפור הגדול שחל באקלים הבית ספרי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בנתוני המיצ"ב, הוא פרי של שינוי שהתכנית יצרה בבית הספר". 

שותפים בתכנית: משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה.

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל