מיניות במרחב בטוח

מיניות במרחב בטוח

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
5
 
מוקדים בארץ
0

אלימות מינית היא בעיה קשה ונפוצה בישראל וברחבי העולם. ארגון הבריאות העולמי גורס, כי מעבר לפגיעה בכבוד האדם ו/או בזכויותיו, לאלימות מינית השלכות קצרות וארוכות טווח על הבריאות הפיזית והנפשית של הפרט, המשפחה והחברה ברמת התפקוד. מחקרים מישראל ומהעולם מצביעים על שיעור של כ-18% מהילדות והנערות שנפגעו מינית ועל כ-8% מהילדים והנערים. מנתוני משרד הרווחה עולה, כי יותר ממחצית מקרי האלימות המינית המדווחים בארץ הם בין קטינים.

בקרב מדינות הOECD-מדורגת ישראל במקום התשיעי, מתוך 35 מדינות, במספר מקרי האונס. "מיניות במרחב בטוח" הינה תוכנית בין משרדית אשר מטרתה היא לקדם מיניות בריאה ולצמצם אלימות מינית בין קטינים וצעירים.

מדד ההצלחה של התוכנית:

ילדים/ות, בני/בנות נוער וצעירים/ות מביעים תפיסות ועמדות המבטאות בריאות מינית, הכרה בזכויות המיניות שלהן/ם ושל האחר/ת והתנגדות לאלימות מינית בהתאם לגילן/ם.

תוצאות ביניים:

הקניית ידע ושינוי עמדות ביחס למגדר ומיניות בריאה  לילדים/ות, נערים/ות וצעירים/ות

העלאת מודעות לאלימות מינית לנושא בקרב ילדים/ות, נערים/ות וצעירים/ות

הקניית ידע אודות מיניות בריאה  לילדים/ות, נערים/ות וצעירים/ות

התוכנית בנויה בהתאם למודל החברתי אקולוגי, שפותח בארגון הבריאות העולמי, לפיו אלימות מינית היא בעיה חברתית מורכבת, הנגרמת בשל סיבות רבות הקשורות למספר מעגלים: הפרט, הקרובים אליו (משפחה וקבוצת השווים), הקהילה והחברה. לפיכך הוגדרו לכל מעגל פעולות שינוי מתאימות.

פיתוח התוכנית כלל תהליך למידה מעמיק מהארץ ומהעולם, יצירת שותפויות בין משרדי הממשלה והמגזר השלישי, קבוצות מיקוד עם נוער, הורים וצוותים מקצועיים,

אם באחת מקבוצות המיקוד התבטאה באופן הבא: "אני אישית לא דיברתי עם הילדים שלי אף פעם. גם איתי לא דיברו. אני יודעת שזה לא בסדר. אני צריכה להתעלות מעל עצמי..."

התכנית עתידה לפעול בחמישה יישובים, בהובלת ראשי הערים ותגדיר את נושא המיניות והאלימות מינית כנושא שנתי בכל אחת מהמסגרות לילדים/ות, נערים/ות, צעירים/ות ביישוב. במסגרת התכנית הצוותים יעברו הכשרות לקיים שיח משמעותי עם אוכלוסיית היעד והוריהם. כמו כן, יינתן דגש משמעותי לפיתוח מנהיגות הורים, תושבים ובני/בנות נוער לקידום שינוי בנורמות החברתיות.

שותפים לתכנית: משרד החינוךהמשרד המוביל; משרד הרווחה והשירותים החברתיים; משרד הבריאות; המשרד לביטחון פנים; משטרת ישראל; משרד המשפטים; משרד העלייה והקליטה.

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל