נפתח מרכז חדש למשפחות בנגב

נפתח מרכז חדש למשפחות בנגב