קול קורא לכתיבת מאמרים ל"עט השדה"

קול קורא לכתיבת מאמרים ל"עט השדה"

בגיליון מיוחד לרגל 70 שנה למדינת ישראל, יעסוק הגיליון הקרוב בפיתוח מענים ושינוי מדיניות למען ילדים, נוער, צעירים, משפחות וקהילות במצבי סיכון

"...לפעמים אני רוצה לחזור

אל מה שהיה לי, כמו במוזיאון

כשאתה חוזר לא לפי הסדר

התקופות, בכיוון הפוך, לא לפי החץ...".

(יהודה עמיחי, עכשיו ברעש, עמ´ 109, "מסעות בנימין השלישי")

נושא הגיליון 

גיליון 19 של "עט השדה" יוקדש לחגיגות ה-70 למדינת ישראל ויעסוק ב-70 שנות פיתוח שירותים, קידום מדיניות, מחקר, ועשייה למען ילדים, נוער, צעירים ומשפחות במצבי סיכון. 

הסוגיות המרכזיות בהן יעסוק הגיליון

אנו שמחים להזמינך להגיש מאמר, כתבה או טקסט, הנוגע לאחת מהסוגיות הבאות:

  • "מסיכון למצבי סיכון"- שינויים ומגמות בהמשגה, בנרטיב ובפרדיגמות סביב עבודה למען ילדים, נוער, צעירים, משפחות וקהילות במצבי סיכון והשפעתם על מדיניות ועל פיתוח שירותים
  • "מלוח וגיר ללוח האלקטרוני"-החינוך בישראל בפרספקטיבה היסטורית, עכשווית ועתידית
  • "זמנים משתנים, ואנו משתנים איתם"- התפתחויות חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות ואחרות והשפעתן על העבודה למען אוכלוסיות היעד
  • "רגעים מכוננים"-התפתחויות והחלטות דרמטיות, ששינו את שדה הפעולה למען אוכלוסיות היעד
  • "מה עשינו, כיצד שינינו ולאן פנינו?"-תיאורים רפלקטיביים של תהליכי פיתוח ויישום של מענים
  • "בראי המחקר"-התפתחויות בתחום המדידה והמחקר בנוגע להתערבויות למען אוכלוסיות היעד 

אופן שליחת מאמרים/כתבות לגיליון

כותבים המעוניינים לשלוח הצעות למאמרים או כתבות שיעסקו באחת מהסוגיות שלהלן, מתבקשים למלא פרטים אישיים ולפרט על נושא המאמר והנושאים העיקריים בהם יגע, בטופס המצוי מטה, עד לתאריך: 21.02.18. המאמרים שיתקבלו לגיליון יהיו בהיקף שבין 2500-5000 מילים. ניתן לשלוח מאמרים בשפה העברית ובשפה הערבית, ותינתן עזרה בעריכה בשתי השפות. על המאמרים להיות כתובים לפי כללי האזכור של ה-APA. את המאמרים המוכנים לעריכה, יש להגיש לא יאוחר מיום : 24.04.18. צוות מערכת "עט השדה" יבחן את כל המאמרים שיתקבלו, ויחליט על אלה המתאימים ביותר בהתאם למטרות הגיליון וקריטריונים נוספים שנקבעו על ידי המערכת.  נשמח לעזור לכל כותב/ת לפי צורך, וכל פנייה תענה

לשאלות ולבירורים, ניתן ליצור קשר עם עורכות כתב העט: רונית בר: ronitb@jdc.org וליאורה ארנון: lioraa@jdc.org

 

להגשת מאמר לחץ/י כאן