משולש האומנה

משולש האומנה

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
5
 
מוקדים בארץ
0

מדי שנה מושמים כ-250 ילדים בסיכון גבוה במשפחות קלט חירום על פי צו בית המשפט. קודם הפעלת התכנית, התמקדה הפעילות במשפחת קלט החירום במתן מחסה והגנה לילד. אבחון הילד נעשה רק לאחר זמן מה מקליטתו במשפחת הקלט, במכונים להתפתחות הילד או בתחנות לבריאות הנפש, ולא במסגרת הטבעית ביותר של הילד.

תכנית "משולש האומנה" פיתחה תפיסה ומודל עבודה חדשני, המבטיח אבחון דינמי של הילד על ידי יחידה רב-מקצועית (ניידת), המורכבת ממומחים רב-מקצועיים. אנשי היחידה מגיעים אל הילד מיד עם קליטתו במשפחת הקלט, מאבחנים אותו ומטפלים בו מידית וכן לאורך זמן. באבחון נוטלת חלק גם מנחת הקלט, המספקת חוות דעת לגבי המסוגלות ההורית של ההורה הביולוגי ולגבי הדיאדה ילד-הורה ביולוגי. אבחון דינמי זה מאפשר לספק מידע רב-תחומי, חיוני ומקיף לוועדה לתכנון-טיפול ולבית המשפט, שעל פיהם מוכרע גורלו של הילד. נוסף על כך, המודל מאפשר קיצור זמן השהייה של הילד במשפחת קלט החירום ובניית תכנית טיפולית עתידית עבורו.

האבחון הרב-תחומי תורם לכל אחד מהמעגלים המקיפים את הילד: במשפחה הביולוגית משתפרת הדיאדה הורה-ילד; במשפחת הקלט, מתרבים הכלים ומשתפרת יכולת הטיפול בילד ובקרב אנשי המקצוע נעשית עבודה מקצועית ואינטגרטיבית יותר. בנוסף לכך, במערכת הטיפולית נוצרים שפה וסטנדרטים מקצועיים אחידים ובחברה, נעשה צדק עם הילד. בדרך זו, החברה ממלאת כראוי את מחויבותה המוסרית-ערכית כלפיו.

על פי פרופ' אברהם אופק: "לא מדובר רק על מודל עבודה, אלא על שינוי תפיסה מהפכני בכל הקשור לאבחון ולטיפול בילדים המושמים במשפחות קלט חירום..."

מאז יישומה של התכנית הופנו 120 ילדים ליחידה הרב-תחומית, בהתאם למודל החדש שפותח. באמצעות המודל, כל ילד המושם במשפחת קלט חירום זוכה לאבחון רב-תחומי אשר מסייע לגוף המפעיל ולצוות המטפל לאבחן אותו בראייה כוללנית רב-מקצועית. כמו כן, האבחונים מסייעים לעובד סוציאלי לחוק הנוער לפרוס בפני בית המשפט תמונה מקיפה ולקבל את מירב הנתונים שיסייעו בקבלת החלטות גורליות הקשורות בילד ובמשפחתו.

התכנית הוטמעה במלואה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

השותפים בתכנית: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מכון אופק למחקר, עמותת אור שלום, סמאיט ומט"ב.

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל