תקשורת תומכת וחלופית

תקשורת תומכת וחלופית

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
6
 
מוקדים בארץ
0

בשנת 2006 הוחל יישום חוק הליכי חקירה והעדה - התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית (2005).  החוק מאפשר לילדים, בני נוער, צעירים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית והפרעה התפתחותית, לרבות אוטיזם, להיחקר על ידי חוקרים מיוחדים מטעם השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות באגף תקון שבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים, באופן המונגש לצרכיהם הייחודיים. מאחר שחלק מהאנשים עם מוגבלות מתמודדים גם עם מוגבלות תקשורתית מורכבת ואינם מתבטאים וורבלית, נדרש פיתוח של כלי שיאפשר לתשאל אותם במסגרת חקירה והעדה. בסקר דמוגרפי שנערך בארץ ובדק ילדים בגיל שנתיים עד 21 במסגרות החינוך המיוחד (מריל ואחרים, 2000) נמצא, כי שכיחות הליקויים החמורים בדיבור בקרב ילדים במסגרות החינוך המיוחד בארץ היא 6%-2.4%, ואילו בקרב ילדים עם פגיעות רב-נכותיות היא 39%.

מבין הילדים עם ליקויים חמורים בדיבור, 57.2% מטופלים ומשתמשים בתקשורת תומכת וחלופית (תת"ח).

התכנית פועלת להנגיש את הליכי החקירה והעדה לאנשים עם מוגבלות תקשורתית מורכבת, המתבטאים באמצעות תת"ח (תקשורת תומכת וחלופית), הן באמצעות הנגשת החקירה עצמה והן באמצעות עבודה עם הגורמים המשיקים לפני ואחרי החקירה. עבור החקירה פותח לוח תקשורת מותאם, גובש אוצר מילים, שבדרך כלל חסר בלוחות התקשורת הנפוצים, הוכשרו חוקרים מיוחדים וקלינאיות תקשורת, נכתבו והוטמעו נוהלי עבודה, המאפשרים את ההנגשות וההתאמות הנדרשות בהתאם לחוק.

מטרות התכנית

  • פיתוח כלי תת"ח לחקירות והטמעת השימוש בהם במשרד הרווחה והשירותים החברתיים - השירות לחקירות ילדים ולחקירות מיוחדות.
  • צמצום החסמים להפניית ילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות שפתית לחקירות באמצעות הגברת המודעות ושינוי עמדות.
  • צמצום החסמים להעדת ילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות שפתית בבית המשפט באמצעות הגברת המודעות ושינוי עמדות.

במהלך חמש שנים מאז תחילת הפעילות, עלה פי חמש מספר ההפניות לחקירה באמצעות תת"ח.קלינאית תקשורת, אשר לקחה חלק בהכשרות בעבודה על לוח התקשורת המותאם, מציינת: "הלוח המותאם משמיע טוב מכולם את קולם של הילדים... אני חושבת שהתכנית חשובה מאוד. גם אם הנחקר לא מבין את המשמעות של חשיפת העובדות כהווייתן, הסביבה שלו מבינה שאתה לא יכול לפגוע ככה סתם במישהו, כי הוא לא יגיד כלום. יבדקו, ינסו ואולי בכל זאת הוא יגיד משהו. המסר לסביבה הוא כפול: מצד אחד מסר להורים, שביטחון הילד חשוב לנו, מצד שני, מסר למי שפגע, שידע שהוא בסכנה - לא תשתיק אותו, כי הוא נכה ופגוע מאוד. אתה לא יכול להשתיק אותו".

שותפים לתכנית:משרד הרווחה והשירותים החברתיים - השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות ואגפי הנכויות; משרד החינוך - האגף לחינוך מיוחד; משרד המשפטים - פרקליטות המדינה; משטרת ישראל; מכון חרוב; עמותת אייזק.

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל