שלמה אריאל

 • עולמות אפשריים: טיפול בילדים הסובלים מטראומה בעקבות חשיפה להתקפת טרור באמצעות עבודה אינטגרטיבית במשחק

  מחבר/ת: 
  למקורות ביביליוגרפים 
  אריאל, ש'  2014 . משחקי דמיון של ילדים - ביקור בארץ הפלאו . ת כפר ביאליק: אח.
  אריאל, ש', ופלד, ע'  2000 . עבודה קבוצתית עם ילדים ומתבגרים במסגרת טיפולית אינטגרטיבית. מקבץ, ביטאון האגודה הישראלית לטיפול קבוצתי, 5 1: 42-59 . פרויד, ז'  1920 . מעבר לעקרון העונג. תל אביב: דביר.
  Ariel, S. (1994). Strategic Family Play Therapy (2nd edition). Chichester: Wiley. 131
  Ariel, S. (1996). Re-storying family therapy. Contemporary Family Therapy, 18(1): 3-17.
  Ariel, S. (1999). Culturally Competent Family Therapy. Westport, Ct: Greenwood/Praeger.
  Ariel, S. (Forthcoming). Multi-Dimensional Therapy with Families, Children and Adults: The Diamond Model. New York: Routledge.
  Ariel, S., Keith, D., Martinez-Ortiz, D., Prosky, P., Shi, L., Tiurean, A., & Whiteside, R. (2014). The birth of family therapists: The Kosova systemic family therapy training program. Journal of Family Psychotherapy, 25(3): 225-245.
  Chandler, D. (2007). Semiotics: The Basics. New York: Routledge.
  Lindsay, P. H., & Norman, D. A. (2013). Human Information Processing: An Introduction to Psychology. New York: Academic Press.
  Ross Ashby, W. (2015). An Introduction to Cybernetics. Mansfield Center, CT: Martino Fine Books.
  Williams, M. B., & Poijula, S. (2016). The PTSD Workbook. Oakland: New Harbinger Publications

  השנה - 2002 , הימים - ימים של טרור ומתח באינתיפאדה השנייה. בוקר אחד, בשעה שבפנימיית "הרים" לתלמידים עם קשיי למידה ובעיות התנהגות חיכו להסעה לבית הספר, נורה לעברם מטח מתוך מכונית חולפת. שני ילדים נהרגו ועשרה נפצעו. אלון ומאיר, 1 תלמידי כיתה ג', היו עדים לאירוע הנורא. אלון, מאיר ומשפחותיהם טופלו בהדרכתי עוד לפני האירוע על ידי שתי מתמחות בתכנית הכשרה לטיפול אינטגרטיבי רב-מערכתי בְמשחק. במאמר זה אציג שלושה מאפיינים של המודל הזה בהתייחסותו לטיפול בתגובות פוסט-טראומטיות, ואדגים אותם דרך סיפורי המקרה של אלון ומאיר. ואלה הם המאפיינים: א. רב-מערכתיות: טראומה אינה ישות קלינית מבודדת. תגובות פוסט-טראומטיות הן תוצר לא רק של אירוע ספציפי, מחריד ככל שיהיה, אלא גם של אינטראקציות מורכבות בין גורמים השייכים למערכות רבות, פנימיות וחיצוניות. פנימיות - המערכות הגנטית, הנוירו-פסיכולוגית והפסיכו-דינמית, פרופיל ההתפתחות הקוגניטיבית, הפסיכו-מוטורית, הרגשית והחברתית, התרבות המופנמת; חיצוניות - רישומם של אירועי חיים, המערכות המשפחתיות, החברתיות, המוסדיות והאקולוגיות. לכן לא די בטיפול בסימפטומים; הטיפול בטראומה דורש התייחסות לכל הגורמים הרלוונטיים מכל המערכות. ב. עיקרון מסביר מרכזי: יש מנגנונים פסיכולוגיים אוניברסליים, המסבירים איך אדם מתמודד עם טראומה, או לצורך העניין עם סוגי לחץ אחרים, כגון הצורך לשמר על פשטות, איזון והרמוניה בתוך כל המערכות המוזכרות לעיל וביניהן. ג. אקלקטיציזם שיטתי: טיפול צריך להתבסס על הבנת המנגנונים הללו ועל התגלמותם הייחודית בכל מקרה לגופו. אפשר ליישם את הטיפול במבחר גדול של טכניקות טיפוליות, בכלל זה טכניקות של טיפול פרטני, קבוצתי ומשפחתי במשחק, ובלבד שתתאמנה למטרות שנקבעו באסטרטגיה הטיפולית, שנבנתה על סמך הערכה אבחונית רב-מערכתית. סיפורי המקרה של אלון ומאיר כדי להבין ולנתח את התגובות של שני הילדים לטראומה שעברו, חשוב להציג את קורותיהם עד לאירוע, את משפחותיהם ואת מאפייניהם, מתוך התייחסות למערכות הפנימיות והחיצוניות השונות בהתפתחותם.
  קרא עוד