ליאורה ארנון

 • התנדבות משפחתית,נתונים, סגנונות ותועלות

  התנדבות משפחות היא דרך אחת בה בני משפחה יכולים לבלות זמן יחד, לקחת חלק בחיי קהילתם ולהשיג שינוי חברתי חיובי, בעודם מחזקים את הלכידות המשפחתית ומייצרים חוויות משותפות שיתווספו לספר הזיכרונות המשפחתי. התנדבות משפחות מציעה להורים, סבים ומבוגרים משמעותיים אחרים הזדמנות נפלאה לטפח, לחנך, לתקשר עם ילדיהם ובו בזמן להעניק לחברה ולקהילה.
  קרא עוד
 • מבוא

  יום הולדת עגול. בחברה שלנו נהוג לציין ימי הולדת עגולים באופן מיוחד. הם נתפסים כאבני דרך משמעותיות וחשובות לציון, מייצרים אירועים וחגיגות גדולים מיום הולדת "רגיל", אבל הם גם מזמנים הזדמנות לעצירה. לחשיבה, לחשבון נפש ולהתבוננות עמוקה על העשור שהיה ועל העשור שיהיה. בגיליון זה אנו חוגגים שני ימי הולדת "עגולים": האחד הוא 70 שנה למדינת ישראל והשני הוא עשור לכתב העת שלנו, "עט השדה". מובן שאין מקום להשוואה בין שני אירועים אלה, לא מבחינת חשיבותם ולא מבחינת היקפם, אך שניהם זימנו את אותה ההזדמנות: לעצור. להתבונן. לחשוב על שהיה ועל שיהיה ולרצות אולי לעשות דברים מעט אחרת.
  קרא עוד
 • התנדבות וירטואלית

  באגף להתנדבות ופילנתרופיה בג'וינט אנו מקדמים תרבות של נתינה באמצעות מודלים שונים של התנדבות, מנהיגות ומעורבות בקרב בני גילים שונים: התנדבות ומנהיגות נוער עמ"ן , התנדבות משפחות, מנהיגות מתנדבת, מעורבות חברתית של צעירים ואחרים. אנו מזמינים אתכם להשתתף במערך הייעוץ, ההכשרה וההדרכה באמצעות ידע המתפתח בתחום המעורבות החברתית בארץ ובעולם בעזרת כלים חדשניים אנשים רבים, בהם בני נוער, מחפשים הזדמנויות להתנדב מהבית, בעיקר בשל אילוצי זמן, העדפה אישית או מגבלה כלשהי המחייבת אותם להישאר בבית ומונעת מהם להגיע פיזית אל ארגון המתנדבים. התנדבות וירטואלית מאפשרת לכל אדם בעל גישה לאינטרנט לתרום זמן ומומחיות לארגוני המגזר השלישי, לבתי ספר, למשרדי ממשלה ולארגונים אחרים המפעילים מתנדבים. ההגדרה הפורמלית להתנדבות וירטואלית היא זו: "ביצוע משימות התנדבות באופן חלקי או מלא דרך רשת האינטרנט על גבי המחשב בבית או במקום העבודה". שמות אחרים: התנדבות מקוונת, סייבר-התנדבות ועוד. המודעות הגוברת לפוטנציאל הטמון בטכנולוגיית המידע להרחבת הפעילות ההתנדבותית בארגונים עוררה בשנים האחרונות התלהבות רבה. מודעות זו התחזקה עוד בזכות השינויים הכלליים והמגמות החדשות בעולם ההתנדבות: המתנדבים של היום מחפשים משימות מוגדרות היטב, תחומות בזמן, שיאפשרו להם להשתמש במיומנויותיהם ויסייעו להם לרכוש מיומנויות חדשות.
  קרא עוד
 • בין הדור השקט לדור ה- Y: שימור מתנדבים מהדורות השונים

  למקורות ביביליוגרפים 

  המידע בחלק זה, המפרט על הדורות השונים ועל מאפייניהם ההתנדבותיים, עובד מהמאמרים ומהידיעות האלה: ארלוזורוב מירב, דור הבייבי-בום הישראלי יוצא לגמלאות. TheMarker: http://www.themarker.com/news/1.1699190

  דריה מעוז, דור האיקס – אנתרופולוגיה בעולם רווי מדיה. ברשת: . http://bmeadan.fastmail.fm/rdp/maoz generation-x html

  הנדלר רוויטל, דור ה- Y, אתגר ניהולי. כלכליסט: http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 3413776,00.html

  מג'ר אורן, המשבר הניהולי הבא. מגזין TheMarker , גיליון 105 , אוקטובר 2009 .

  Hager, M. A., & Brudney, J. L. 2004. Volunteer management Practices and Retention of .1 Volunteers Washington, DC: The Urban Institute .

  Adams, N. (2009). Generation Y Volunteer; An exploration into engaging young people in HACC funded volunteer involving organizations, Youth Development, Volunteering Tasmania, Available at: http://82.102.137.116/cac he/92e17472e6c5873a7489b20387ec9baa/Generation-Y-Volunteering-Report.pdf

  Foster-Bey, J., Grimm, R., Dietz N. (2007). Keeping Baby Boomers Volunteering, A Research Brief on Volunteer Retention and Turnover, Corporation for National and Community Service, Office of Research and Policy Development, available online at: http://www.civicengagement.org/agingsociety/links/07_0307_boomer_ report.pdf

  Thibault, A., Delisle, N. (2009). New volunteers, New approaches, Rapport de recherche présenté au Réseau d‘action bénévole du Québec (RABQ).

  Williams, C. (2010). Effective Youth Engagement in Generation Y: Lessons from the Field, e-Volunteerism: The Electronic Journal of the Volunteer Community, Volume X, Issue 3, available at: http://www.e-volunteerism.com/quarterly/10apr/10apr-williams

  בבואנו לבחון את האתגרים המשמעותיים ביותר העומדים לפתחם של מנהלי התנדבות כיום, נדמה שבכל מפגש איתם נושא שימור המתנדבים עולה במלוא עוצמתו, כשהאמירה המרכזית הנשמעת היא: "קל לגייס מתנדבים, האתגר הוא לשמר אותם בארגון". עוד מספרים מנהלי ההתנדבות כי האתגר הזה רק הולך וגדל עם חלוף השנים ועם כניסתם של הצעירים של ימינו אל עולם ההתנדבות. מדוע האתגר גדול כל כך? ההיגיון אומר שאם אדם בא מרצונו לתרום מזמנו למען זולתו, הוא יעשה כן במלוא המחויבות והרצינות כל עוד יידרש לכך. אלא שמסתבר שהתמונה מורכבת הרבה יותר, היות שהסיבות שהביאו אדם להצטרף להתנדבות אינן בהכרח הסיבות שיגרמו לו להישאר בה. לארגון, למנהל ההתנדבות, יש השפעה מכרעת על ההתמדה של המתנדב. התמונה הופכת מורכבת עוד יותר בבואנו להפעיל תכנית התנדבות רב-דורית. במציאות שבה ההתפתחויות הטכנולוגיות והחברתיות הן כה מואצות, קיימים פערים גדולים בתפיסות, בשפה, בשיח, במאפיינים, במנטליות ובקודים ההתנהגותיים של אנשים בני דורות שונים. מסתבר, כי אנשים בגילאים שונים, בקבוצות עניין שונות, מוּנעים על ידי מניעים שונים להתנדבות והציפיות והצרכים שלהם מההתנדבות משתנים גם הם, ומכאן שהשיטות לשמר אותם בהתנדבות צריכות ככל הנראה להיות שונות. במאמר יישומי זה נציג תמונה כוללת של שימור מתנדבים, נכיר את המאפיינים השונים של כל אחד מהדורות המתנדבים כיום, ונסקור אילו כלים עומדים לרשותנו כיום לשימור מתנדבים מדורות שונים.
  קרא עוד
 • זה טוב לכולם: תועלות ורווחים מהתנדבות בני נוער

  בחברה הישראלית, ברשויות המקומיות ובמערכת החינוך מושקעים משאבים רבים מדי שנה ליצירת תשתיות לקידום התנדבות של בני נוער. בבסיס ההחלטה להקצות משאבים לתחום זה עומדות ההבנה והתפיסה כי להתנדבות בקרב בני נוער תועלות ורווחים רבים לנער המתנדב עצמו, לבית הספר, לארגון המפעיל ולקהילה כולה. עם זאת, מעניין לציין כי עיקר המחקר שנערך עד היום בנושא התועלות והרווחים שבהתנדבות נוער, התמקד בכדאיות שבהתנדבות וביתרונותיה עבור הנער המתנדב עצמו, וחקר פחות את ההשפעות הסביבתיות על הקהילה, את התשׂואה לארגוני ההתנדבות, את הרווח לעסקים ואת השכר המגולם בהתנדבות זו למערכת החינוך מהיבטים שונים. במאמר זה אנסה למפות את הרווחים והתועלות עבור המתבגרים המתנדבים וגם עבור המערכות המשיקות להם – הן התולדות הישירות והן אלה המתקבלות כתוצרי לוואי. עובדה ידועה ורווחת כיום כי להתנדבות טבע כפול: המתנדב מסייע לאחר ומקדיש מעצמו ומזמנו לטובתו, ובו-בזמן הוא יכול לקצור לא מעט תועלות ורווחים המשרתים גם אותו עצמו. מחקרים רבים ביקשו לבחון את ההשפעות השונות שיש להתנדבות נוער על הנער עצמו. כל אחד מהם ניסה להדגיש היבטים שונים בהתפתחותו של הנער ובצמיחתו במסגרת הפעילות ההתנדבותית. להלן יוצגו היבטים אלה. 1. אני מכיר ומבין את עצמי טוב יותר ואני מרגיש טוב! התפתחותה של הזהות האישית והפרו-חברתית של הנער המתבגר תקופת ההתבגרות היא תקופה קריטית לגיבושם של ממדי מפתח פסיכולוגיים הנוטים להישאר יציבים במהלך החיים הבוגרים
  קרא עוד
 • ההתנדבות החדשה – המתנדבים החדשים במאה ה - 21

  למקורות ביביליוגרפים 

  Eisner, D., Grimm Jr., R. T., Maynard, S., & Washburn, S. (2009). The new volunteer workforce. Stanford Social Innovation Review, Winter, 32–37

  Evans, E., & Saxton, J. (2005). The 21st century volunteer. London, The Scout Association.

  Hustinx, L. (2001). Individualization and new styles of youth volunteering: An empirical exploration. Voluntary Action, 3(2), 57–76.

  McKee, J. R., & McKee, T. W. (2008). The new breed: Understanding and equipping the 21st-century volunteer. Group.

  www.hitnadvut-israel.org.il

  http://vannw.org/professional-development/creating-volunteeropportunitie...

  במאמר זה נסקור את התמורות שחלו בשדה ההתנדבות בעשורים האחרונים ונציג את מאפייני ההתנדבות החדשה בהשוואה להתנדבות הקלאסית. לצד ההיכרות עם מאפייניהם של "המתנדבים החדשים", תפיסת עולמם וציפיותיהם, נעלה תובנות באשר להעסקת מתנדבים במאה הנוכחית, נטיל ספק בגישה הדיכוטומית הרואה באלטרואיזם ובאגואיזם הפכים שאינם יכולים לדור בכפיפה אחת, ונציע פרדיגמה אחרת שיש לפעול להטמעתה. שינויים חברתיים, דמוגרפיים, פוליטיים וכלכליים רבים משפיעים על ההתנדבות. תוחלת החיים הארוכה, הפיכתנו לחברה צרכנית המורגלת במגוון אפשרויות בחירה, ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה ושל הרשתות החברתיות, שינוי תפיסת הפנאי שלנו, שינוי בדפוסי המשפחה והתעסוקה – לכל אלה ועוד יש השפעה מכרעת על ההתנדבות. ייתכן כי השינוי המכריע והמשמעותי ביותר בהקשר של ההתנדבות הוא המעבר של החברה המערבית מערכים קולקטיביים לערכים אינדיבידואליסטיים. יש שיטענו כי מעבר זה אמור להוות מכה ניצחת על ההתנדבות, היות שמעצם מהותה היא מתבססת על קהילתיות, אלטרואיזם וקולקטיביזם. עם זאת, אנו מגלים כי לא רק שההתנדבות לא ספגה מכה ניצחת, אלא היא דווקא נמצאת במגמת עלייה בעשורים האחרונים ברחבי העולם. אולם העלייה שאנו עדים לה היא עלייה של התנדבות אחרת, חדשה, כזו שלא הכרנו קודם לכן. אנשי מקצוע רבים הפועלים בשדה ההתנדבות ברחבי העולם, טוענים זה כשני עשורים כי הם חשים "רוח של שינוי". לפתח ארגוניהם מגיעים מתנדבים "אחרים" להגדרתם, מתנדבים עם ציפיות ודרישות שלא הכירו קודם לכן, שדורשים מהם לשנות באופן דרמטי את פרקטיקות ניהול המתנדבים שלהם. לטענתם ניהול מתנדבים כיום הוא הרבה יותר מורכב מפעם.
  קרא עוד
 • ניהול מתנדבים בשירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

  התנדבות הינה ביטוי בסיסי לסולידריות חברתית ושותפות חברתית. היא אבן יסוד הכרחית ליצירת חברה משלבת והיא עוסקת בצורך של בני אדם לקחת חלק בקהילתם ולהרגיש שחייהם משמעותיים גם בעיני אחרים. להתנדבות תרומה משמעותית ועמוקה, בהשפעתה על הלכידות והסולידאריות החברתית ובתרומתה לתחושת השייכות לקהילה ההתנדבות משלבת השתתפות ויוזמה ומספקת רשת של מערכות יחסים חברתיות שמחברות אנשים לקהילות שלהם- חיבור שהוא חיוני לבניית קהילות חזקות, בריאות ושמקיימות את עצמן. להתנדבות גם תפקיד חשוב במלחמה בהדרה חברתית. עבור אנשים המתמודדים עם הדרה חברתית, ההתנדבות יכולה להועיל בדרכים שונות, ביניהן בנגישות לרשתות חברתיות ובהזדמנויות להעצמה Kearney, 2003. באמצעות האחריות והמעורבות ההדדית, הבאות לידי ביטוי באקט ההתנדבותי, אנשים יכולים להתחבר בדרכים חדשות ולעיתים אף לא צפויות, לאנשים שבאים מרקע שונה משלהם או מחלקים אחרים של הקהילה Morrow, 2001 להתנדבות תועלות רבות, הן למתנדב, הן למקום והן למוטבים המקבלים את ההתנדבות. למתנדבים היא עונה על צרכים מגוונים בניהם חיברות, רכישת מיומנויות שונות, הכרות עם אוכלוסיות חדשות וקבלת הקרה על פועלתם. למקום ההתנדבות היא מאפשרת מתן מענים נוספים על ידי גיוס כוח אדם נוסף איכותי ומחויב, גיוון בכישורים ומתן פרספקטיבה חדשה ולמוטבים היא מאפשרת הכרות עם אדם שלא מחויב לך אך בוחר לסייע, מאפשר קשר עם דמות אפורמלית ועוד.
  קרא עוד
 • התנדבות משפחתית חוברת כלים לרכז/ת

  חוברת זו מספקת ארגז כלים ראשוני, להרחבת מעגלי ההתנדבות המשפחתית. החוברת נועדה לאפשר לנעזרים בה לרכוש מידע וידע על אודות תכנית התנדבות משפחתית ואפשרויות לקידום ופיתוח התנדבות משפחתית ברשויות.
  קרא עוד