נילי דרור

 • בין תאוריה לפרקטיקה: מיזם ההתנדבות הבין- מגזרי לקידום התנדבות והשתתפות חברתית בראי תפיסת קולקטיב אימפקט

  למקורות ביביליוגרפים 
  h t t p : / / w w w. p m o . g o v. i l / p o l i c y p l a n n i n g / D o c u m e n t s /
  docstable030209.pdf
  h t t p : / / w w w . s h e a t u f i m . o r g . i l / m u l t i m e d i a / u p l _ d o c / doc_290514_282180.pdf
  h t t p : / / w w w. t h e i n s t i t u t e . o r g . i l / f i l e s / p i c t u r e s / a r t i c l e s / collectiveimpact2012.pdf

  “זו הייתה חוויה מעשירה לראות אנשים ממגזרים שונים יושבים ביחד ודנים בנושא ההתנדבות מזוויות מבט שונות על משימה משותפת עמותות וארגונים, ארגונים עסקיים ונציגי ממשלה ורשויות מקומיות” נציגת משרד ממשלתי שותפה במיזם ההתנדבות. “אני כאן, אני שותפה לעיצוב המציאות העתידית בחברה הישראלית. בהחלטותינו נקבע האם יהיו יותר אזרחים במדינה מתנדבים שירגישו חלק מהחברה וייצרו כל אחד את השינוי הקהילתי שלו” נציגת חברה עסקית, שותפה במיזם ההתנדבות. “העמותה שלי פועלת על בסיס מתנדבים ומיעוט אנשי צוות מקבלי שכר. הצטרפתי למיזם כדי להשפיע ולייצר תהליכי עבודה מאורגנים יותר בנושא הפעלת מתנדבים בארגונים. בשל הקשיים בהם אנו נתקלים של תחלופת מתנדבים ושינוי באופי המתנדבים כיום” מנהל עמותה שותף במיזם ההתנדבות. ציטוטים אלה, מדבריהם של משתתפים במיזם ההתנדבות, מחממים את לבי. כשהתחלנו לתכנן את המיזם, כך חלמתי אותו: אחר, דינמי,מגוון, עוצמתי, פורץ דרך, מחייב שעות רבות של למידה מהארץ ומהעולם ותובע שעות של שיח וחשיבה עם שותפים ועם בעלי עניין. ידעתי שזה שונה מכל מה שעשיתי עד כה, לא בהיקף התקציבי ולא בעולם התוכן, אלא בדרך הפעולה ובמידת ההשפעה שקיוויתי שנייצר יחד על עולם ההתנדבות ועל החברה הישראלית. פגשתי אנשים שונים לאורך הדרך, ששאלו שאלות מגוונות ולעתים מטלטלות: האם זו הדרך הנכונה? למה לא דרך אחרת? האם המתווה המוסכם על כל השותפים הוא אכן הדרך הקצרה ביותר והנכונה ביותר להשפעה על עולם ההתנדבות וליצירת שינוי בו? ידעתי שכן!
  קרא עוד