מירב לוי

 • פתח דבר

  מחבר/ת: 

  במהלך השנתיים האחרונות עברה אשלים מהלכי חשיבה, הבניה ובחינה עצמית במסגרת התכנון האסטרטגי. אחד האתגרים הגדולים שניצבו לפנינו כארגון היה לייצר את “מפת ביטויי ההצלחה של אשלים”. בתום חודשים של למידה, עבודה עם השותפים, בחינה מול כל אחת מן היחידות ומול כלל צוות אשלים, הגענו לתוצר המתאר את התפתחותו המיטבית של הפרט בשלושה מעגלים – הפרט, המשפחה והקהילה. אחת המשימות המורכבות הייתה להגיע להסכמה באשר לצרכים הנפשיים והחברתיים של הפרט. הצורך ב”שייכות ומעורבות חברתית” היה אחד המרכזיים בהם. הצבת “שייכות ומעורבות חברתית” כיעד פעולה היא בגדר אמירה ברורה כי הזכות להשתייך והיכולת להיות מעורב/ת חיוניות להתפתחותם המיטבית של ילדים, נוער וצעירים בכל מקום ובכל קהילה – ובמיוחד להתפתחותם ולאושרם של ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון. תחושת השייכות היא צורך המניע את חיינו. זהו צורך קיומי ובסיס של כל אדם. השייכות מסייעת ביצירת תחושת משמעות, תורמת להסתגלות טובה יותר של הפרט ומעמיקה את תחושת הביטחון והאמונה של הפרט בעשייה שלו. באופן דומה מעורבות חברתית היא מנוע לצמיחה אישית-רגשית וחברתית של הילדים, הנערים והצעירים; היא תורמת לפיתוח מיומנויות אישיות, חברתיות ואף תעסוקתיות, מחזקת את המסוגלות האישית ואת החוסן הנפשי ובונה תחושת שייכות, נחיצות ומשמעות. ילדים, בני נוער וצעירים במצבי סיכון מתמודדים עם אתגרים של השתייכות והשתלבות חברתית ונעדרים הזדמנויות למעורבות חברתית ואזרחית משמעותית.
  קרא עוד
 • ניהול מתנדבים בשירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

  התנדבות הינה ביטוי בסיסי לסולידריות חברתית ושותפות חברתית. היא אבן יסוד הכרחית ליצירת חברה משלבת והיא עוסקת בצורך של בני אדם לקחת חלק בקהילתם ולהרגיש שחייהם משמעותיים גם בעיני אחרים. להתנדבות תרומה משמעותית ועמוקה, בהשפעתה על הלכידות והסולידאריות החברתית ובתרומתה לתחושת השייכות לקהילה ההתנדבות משלבת השתתפות ויוזמה ומספקת רשת של מערכות יחסים חברתיות שמחברות אנשים לקהילות שלהם- חיבור שהוא חיוני לבניית קהילות חזקות, בריאות ושמקיימות את עצמן. להתנדבות גם תפקיד חשוב במלחמה בהדרה חברתית. עבור אנשים המתמודדים עם הדרה חברתית, ההתנדבות יכולה להועיל בדרכים שונות, ביניהן בנגישות לרשתות חברתיות ובהזדמנויות להעצמה Kearney, 2003. באמצעות האחריות והמעורבות ההדדית, הבאות לידי ביטוי באקט ההתנדבותי, אנשים יכולים להתחבר בדרכים חדשות ולעיתים אף לא צפויות, לאנשים שבאים מרקע שונה משלהם או מחלקים אחרים של הקהילה Morrow, 2001 להתנדבות תועלות רבות, הן למתנדב, הן למקום והן למוטבים המקבלים את ההתנדבות. למתנדבים היא עונה על צרכים מגוונים בניהם חיברות, רכישת מיומנויות שונות, הכרות עם אוכלוסיות חדשות וקבלת הקרה על פועלתם. למקום ההתנדבות היא מאפשרת מתן מענים נוספים על ידי גיוס כוח אדם נוסף איכותי ומחויב, גיוון בכישורים ומתן פרספקטיבה חדשה ולמוטבים היא מאפשרת הכרות עם אדם שלא מחויב לך אך בוחר לסייע, מאפשר קשר עם דמות אפורמלית ועוד.
  קרא עוד