תומר עינת

 • “כאן זה בחירה שלי. הכול פה זה אנחנו”: מה בין התנדבות ומתן בסתר ובין הימנעות מהתנהגות אנטי-חברתית ועבריינית בקרב נוער במצבי סיכון?

  למקורות ביביליוגרפים 
  בן יוסף, א’  1983 . ספר החינוך: על תרי”ג מצוות. חלק א: מצוות א’ – מ”א. ורשה:דפוס לעבענזאהן.
   
  דויטש, ח’, ושניידר, ס’  1994 . נטילת סיכונים בגיל ההתבגרות: לקט הרצאות מימי העיון השנתיים לזכרו של צבי סטיסקין. ירושלים: מכון סאמיט.
   
  הראל-פיש, י’  2010 . נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון: סיכום ממצאי המחקר הארצי החמישי  2006 , ניתוח מגמות בין השנים 1994 – 2006 והשוואה בינלאומית. רמת גן: תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני הנוער, בית הספר לחינוך, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן.
   
  מוס, ר’  1988 . תיאוריות על גיל ההתבגרות. תל אביב: ספרית פועלים. סח”י – סיירת חסד יחודית אתר אינטרנט. נדלה מתוך: .http://www.sahi.co.il/P4655
   
  שני, נ’  2000 . וסודו אהבת חינם. תל אביב: פראג.
   
  שרלו, י’ 2011 . העצמת בני נוער החיים במסגרת חוץ ביתית על ידי התנדבות חוצת גבולות פרויקט: “ We are “one . עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר- אילן, רמת גן.
   
  Adair, D. (2005). Peer Support Programs with Prisoners. University of Tasmania School of Sociology and Social Work.
   
  Braithwaite, J. (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
   
  Carlo, G., Crockett, L. J., Wilkinson, J. L., & Beal, S. J. (2011). “The longitudinal relationship between rural adolescent pro-social behaviors and young adult substance use”. Journal of Youth and Adolescence, 40(9): 1192–1202.
   
  Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.
   
  Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Handbook of Qualitative Research (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
   
  Devilly, G. J., Sorbello, L., Eccleston, L., & Ward, T. (2005). “Prisonbased peer-education schemes”. Aggression and Violent Behavior, 10: 219–240
   
  Dey, I. (2003). Qualitative Data analysis: A User-friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge.
   
  Dhaliwal, R., & Harrower, J. (2009). “Reducing prisoner vulnerability and providing a means of empowerment: Evaluating the impact
  of a listener scheme in the listeners”. British Journal of Forensic Practice, 11(3): 35–44.
   
  Eccles, J. S., & Barber, B. L. (1999). “Student council volunteering basketball and marching band: What kind of extracurricular activity matters?” Journal of Adolescent Research, 14(1): 10–43.
   
  Edgar, K., Jacobson, J., & Biggar, K. (2011). Time Well Spent: A Practical Guide to Active Citizenship and Volunteering in Prison. London: Prison Reform Trust.
   
  Elshaug, C., & Metzer, J. (2001). “Personality attributes of volunteers and paid workers engaged in similar occupational tasks”. The Journal of Social Psychology, 141(6): 752–763.
   
  Jaffe, M. (2012). Support and Seeking Help in Prison: A Study of the Listener Scheme in Four Prisons in England. Dissertation, University of Keele: England.
   
  Krippendorff, K. (2004). “Reliability in content analysis: Some common misconceptions and recommendations”. Human Communication Research, 30(3): 411–433.
   
  LeBel, T. P. (2007). “An examination of the impact of formerly incarcerated persons helping others”. Journal of Offender Rehabilitation, 46(1/2): 1–24.
   
  Maruna, S. (2001). Making Good: How Ex-convicts Reform and Rebuild their Lives. Washington, DC: American Psychological Association Books.
   
  Moore, C. W., & Allen, J. A. (1996). “The effects of volunteering on the young volunteer”. Journal of Primary Prevention, 17(2): 231 258.
   
  Mueller, A. (2005). “Antido to helplessness: Improving youth through service”. Reclaiming Children and Youth, 14 (4): 16–19.
   
  Newman, B. M., Newman, P. R., Griffen, S., O’Connor, K., & Spas, J. (2007). “The relationship of social support to depressive symptoms during the transition to high school”. Adolescence, 42 (167): 441– 459.
   
  Piliavin, J. A. (2003). Doing well by doing good: Benefits for the benefactor. In: C. L. M. Keyes & J. Haidt (Eds.), Flourishing,  Positive Psychology and the Life well-Lived (pp. 227–247). Washington, DC: American Psychological Association.
   
  Post, G. C. (2005). “Altruism, happiness, and health: It’s good to be good”. International Journal of Behavioral Medicine, 12(2): 66–77.
  Resnick, G., & Burt, M. R. (1996). “Youth at risk: Definitions and implications service delivery”. American Journal of Orthopsychiatry, 66(2): 172–188.
   
  Riessman, F. (1965). “The ‘helper’ therapy principle”. Social work, 10: 27–32.
   
  Riessman, F. (1990). “Restructuring help: A human service paradigm for the 1990’s”. American Journal of Community Psychology, 18(2): 221–230.
   
  Ronel, N., & Elisha, E. (2011). “A different perspective: Introducing positive criminology”. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 55(2): 305–325.
   
  Rossman, G. B., & Rallis, S. F. (2012). Learning the Field: An Introduction to Qualitative Research (3rd ed.). US: Sage Publications.
   
  Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). “Positive psychology: An introduction”. American Psychologist, 55(1): 5–14.
   
  Seligman, M. E. P., Linley, P. A., & Joseph, S. (2004). Positive Psychology in Practice. Hoboken, NJ: Wiley.
   
  Silverman, D. (2000). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. Thousand Oaks, CA: Sage.
   
  Spring, K., Dietz, N., & Grimm, R. (2007). Youth Helping America: Leveling the Path to Participation: Volunteering and Civic
  Engagement among Youth from Disadvantaged Circumstances. Washington, DC: Corporation for National and Community Service.
   
  Sulimani-Aidan, Y., & Benbenishty, R. (2011). “Future expectations of adolescents in residential care in Israel”. Children and Youth Service Review, 33(7): 1134–1141.
   
  Sundeen, R. A., & Raskoff, S. A. (1994). “Volunteering among teenagers in the United States”. Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly, 23(4): 383–403.
   
  Uwe Flick, (2009). An introduction to qualitative research (4th Ed.). London: Sage Publications.
   
  White, D. E., Oelke, D. O., & Friesen, S. (2012). “Management of a large qualitative data set: Establishing trustworthiness of the data”. International Journal of Qualitative Methods, 11(3): 244–258.
   
  Youniss, J., Bales, S., & Christmas-Best, V. (2002). “Youth civic engagement in the twenty-first century”. Journal of Research on Adolescent, 12(1): 121–148.

  במאמר הנוכחי נבחן את הקשר שבין התנדבות ומתן בסתר של בני נוער במצבי סיכון לבין שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות. תחילה נסקור בקצרה את הרקע לפנייה להתנהגות אנטי-חברתית ועבריינית אצל בני הנוער ונציג תפיסות עולם מחקריות וחינוכיות שונות בהקשר של שינוי התנהגות זו. בהמשך נציג את פעילות ההתנדבות שבה השתתפו בני הנוער שרואיינו במחקר – סיירת החסד הייחודית להלן: סח”י, ואת עיקר המאמר נקדיש לניתוח הראיונות ולארבע התֵמות שעלו מהם בהקשר של מניעת התנהגויות שליליות ובחירה בדפוסי חשיבה והתנהגות חיוביים. פניית בני נוער להתנהגות אנטי-חברתית ועבריינית עולם המחקר החברתי-קרימינולוגי רווי במחקרים המנתחים את הסיבות לפנייתם של בני נוער להתנהגות אנטי-חברתית ועבריינית. מחקרים וגישות רבות מתחום מדעי החברה התמקדו במניעה או בצמצום של דפוסי חשיבה “שליליים” המובילים להתנהגויות אלו. לעומתם, מחקרים וגישות התערבות אחרים נשענים דווקא על ממצאים המראים כי שינוי חיובי בדפוסי חשיבתם והתנהגותם של בני נוער במצבי סיכון קשור קשר הדוק בהתמקדות בהיבטים של רגש והתנהגות חיוביים ובמתן חיזוקים חיוביים & Maruna, 2001; Ronel & Elisha, 2011; Seligman, Linley Joseph, 2004 . לפי תפיסה זו, התמקדות בטוב הקיים וחיזוק פעולות חיוביות הם המפתח לשינוי עמדות והתנהגות אצל מתבגרים, ומתוכה צמחו ועלו פרקטיקות של התנדבות בקרב האוכלוסייה
  קרא עוד