מירב בועז

 • “כנפיים של קרמבו”: מודל לשילוב – מתפיסה חינוכית לגישה מקצועית

  למקורות ביביליוגרפים 
  אדלר, א’  2009 . משמעות חיינו. תרגום: ז’ גוטמן. תל אביב: דביר.
   
  כהן, ב’, ובוכבינדר, א’  2005 . מן הכוח אל הפועל: גישת הכוחות בעבודה סוציאלית. תל אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
  “כנפיים של קרמבו – קובי קלאודיה”, תפיסת “הרחבת המושגים” – תפיסה חינוכית, גישה מקצועית – חונך כמתווך. נדלה מתוך: http://www.krembo.org.il
  מחקר הערכת תהודה אודות הפעילות ב”כנפיים של קרמבו” על הפעילים. נדלה מתוך: http://www.bleknet.net/krembo/t-10.pdf
   
  טרופר, ח’  2013 . מקום בעולם, מחשבות על חינוך. תל אביב: משכל.
   
  מנדלבאום, א’  2014 . חולמים מקום, מתיאוריה למעשה בהקמת בית חינוך פורץ דרך. ספר ספר. .sefersefer.co.il
   
  פלג דור, ח’ 2016 . ילדים דחויים במערכת החינוך, הילד הפגום שאינו מפסיק להתמיין. פסיכולוגיה עברית, 24.4.2016 . נדלה מתוך: / http://www.hebpsy.net.articles.asp?id=3410
   
  Maslow A. H. (1943). A theory of human motivation. Original Published in Psychological Review, 50: 370–396.
  Kendrick, M. J. (2004). Some Predictable Caution Concerning The Over-reliance and NDA (2007). The National Disability Authority. January 2007.
   
  Overemphasis on Person Centered Planning. The Frontline of Learning Disability, Issue 58 (April). Retrieved from: http://www.kendrickconsulting.org/PublicSite/.
   
  Rogers, C. R. (2014 [2007]). Psychology: A Study of a Science. Study 1, V. 3: Formulations of the Person and the Social Context.
   
  Ed. S. Koch (pp. 184–256). Saul McLeod (McGraw-Hill), Universal Digital Library.
   
  Schalock, R. L. (2007). Quality of Life. AAIDD – American Association on Intelectual and Develop-mental Disabilities.
  The Wisconsin Education Association Council – WEAC. Retrieved from: http://weac.org.
   
  Technology (ICT). Disability Act, 2005. The Impact of Person Centered Planning (2005). Institute for Healt Research’ Lancastniversity

  הכללה ושילוב של אנשים עם מוגבלות בפעילויות יומיומיות כרוכים בשינוי מדיניות ודרך פעולה כך שיאפשרו לזהות ולהסיר חסמים תפיסתיים, פיזיים, תקשורתיים וכדומה המעכבים את יכולתם של יחידים להשתתף בחברה באופן מלא. רק בחינה וטיפול הוליסטיים בסוגיה וביצוע הערכה ומדידה לתהליכים, יבטיחו את הצלחת השילוב וההכללה. לצורך הדיון נזכיר את העיקרון של “עיצוב אוניברסלי”, שמטרתו היא לפשט את החיים לכל נפש בעזרת הנגשה של מוצרים, תקשורת ושל הסביבה הפיזית לאנשים רבים ככל האפשר במחיר נמוך או ללא תוספת מחיר. עיצוב אוניברסלי
  קרא עוד