בני כלפון

 • התנדבות משפחתית ככלי לחיזוק קהילתיות ומשפחתיות

  למקורות ביביליוגרפים 
  כהן, ב”צ  2000 . גישת הכוחות בעבודה סוציאלית. חברה ורווחה, כ 3: 291 – 300 .
   
  בר, ר’, וארנון, ל’  2016 . ההתנדבות החדשה – המתנדבים החדשים במאה ה 21- .עט השדה, 16 : 28 – 14 .
   
  Porritt, K. (1995). Family Volunteering: The Ties That Bind. An Introduction to Preparing Your Agency for Family Volunteers. Ottawa, Canada: Voluntary Action Program, Dept. of Canadian Heritage.
   
  Resnick, M. D., Bearman, P. S., Blum, R. W., Bauman, K. E., Harris, K. M.,Jones, J., et al. (1997). Protecting adolescents from harm: Findings from the national longitudinal study on adolescent health. Jama, 278: 10, 823–832. 
   
  Roehlkepartain, E. C., Mannes, M., Scales, P. C., Lewis, S., & Bolstrom, B. (2004).Building Strong Families 2004: A Study of African American and Latino/Latina Parents in the United States. Washington, DC: YMCA of the USA; Search Institute.

  התנדבות משפחתית היא התנדבות משותפת של שני דורות לפחות במשפחה אחת הורים–ילדים, סבים–נכדים. זוהי דרך שבה בני משפחה יכולים להשתתף באופן פעיל ומועיל בחיי הקהילה, לתרום לה ובמקביל לבלות יחד, ליהנות ולצבור חוויות משותפות. ההתנדבות המשותפת מקרבת בין בני המשפחה ומאפשרת להורים ולסבים לשמש מודל לחיקוי עבור הדור הצעיר ולטפח בו ערכים. אחד האתגרים בעידן המודרני הניצבים לפתחם של הורים רבים הוא הצורך לאזן בין חיי עבודה, חיי משפחה ותחומי עניין אישיים, בעודם מגדלים את ילדיהם ופעמים רבות אף תומכים בו-זמנית בהוריהם. המונח “זמן איכות” צמח על רקע שעות העבודה הארוכות של ההורים, היעדר הקִרבה הפיזית לאורך היום והשאיפה לבלות זמן מושקע וטוב, גם אם קצר, בחוג המשפחה ועם חברים קרובים. בר וארנון 2016 מתארות במאמרן את השינויים והתמורות שחלו בחברה במאה האחרונה ואת השפעותיהם על תהליכים בעולם ההתנדבות, כגון אופן ההתנדבות, הארגונים שבהם בוחרים להתנדב, התפקידים שהמתנדבים מעוניינים לבצע וסוג המחויבות שהם מוכנים לקחת על עצמם. התנדבות משפחתית היא אחד התוצרים של השפעות אלו. ההתנדבות המשפחתית משמשת גם מענה לארגוני מתנדבים, שחשים כי הם בתחרות תמידית על זמנם הפנוי המועט של המתנדבים הפוטנציאליים. ארגונים המבקשים וצריכים להרחיב את מעגלי ההתנדבות, יכולים כיום לשלב בפעילות ההתנדבות משפחות שלמות, ובכך להתאים את עצמם לציפיות, לדרישות ולצרכים של מתנדבים פוטנציאליים, שהם המתנדבים החדשים. לאור מגמות אלו בעולם חברו יחד קבוצת “אלון הריבוע הכחול” ואשלים לפיתוח תחום התנדבות המשפחתית בישראל ולקידומו. לפני כארבע שנים התקיים פיילוט בארבעה יישובים במשותף עם של”מ שירות לאומי למבוגר החברה למתנ”סים. ההצלחה הראשונית הוכיחה את החשיבות שביוזמה
  קרא עוד