ד"ר טלי גל

  • בתי משפט קהילתיים בישראל

    בשלוש השנים האחרונות יושם בישראל מודל חדש כתגובה לפשיעה – מודל בית-המשפט הקהילתי. הנחת היסוד של בית-המשפט הקהילתי היא שחלק ניכר מהעבירות מתבצעות על רקע בעיות חברתיות-כלכליות, שמובילות במקרים רבים לעבריינות חוזרת. לפיכך, לא די להתמודד עם הסימפטום – ביצוע העבירה, כי אם לאתר את שורש הבעיה ולטפל בו. בהתאם להנחת יסוד זו בתי-משפט קהילתיים מתמקדים בעבירות המשפיעות על רווחתם וביטחונם של התושבים. מדיניות הענישה בהם מותאמת לצרכי הקהילה ומשלבת מטרות של שיקום וחיזוק הקהילה והיחיד. הענישה כוללת פעמים רבות רכיב של השבה לקהילה שנפגעה, ובמקביל מסתמכת על משאבי הקהילה ומעודדת את הנגשתם, בדמות הפנייתם של נאשמים לתכניות גמילה ושיקום ולשירותי רווחה. יוזמי המודל מעמותת ג'וינט-אשלים ביצעו עבודת מטה יסודית ורב-מערכתית ששימשה בסיס לכתיבת מודל ההפעלה של הפרויקט. על בסיס עבודת ההכנה החלו לפעול במסגרת נסיונית "פיילוט" שני בתי-משפט. האחד החל לפעול בבאר-שבע בדצמבר 2014 ; השני החל פעילותו ברמלה בספטמבר 2015 . בכל אחד מהם הוכשרו צוותים מקומיים ונבנו הליך משפטי בעל שלבים מובנים בליווי מעטפת קהילתית המאפשרת הפנייה יעילה של נאשמים לשירותים להם הם זקוקים
    קרא עוד