שרי גורן טרבס

 • המפתח להצלחה בעולם התעסוקה החדש: פיתוח יכולת למידה עצמית דיגיטלית

  למקורות ביביליוגרפים 
   אתר קמפוס:
  המכון הישראלי לדמוקרטיה (2017). היערכות לשוק התעסוקה העתידי – דוח
  ביניים. יוני. נדלה מתוך:
  preliminary-report-june-2017.pdf
  עבדיאל, א', שמיר-ענבל, ת' ובלאו, א' (2018). "רחוק אבל קרוב": למידה שיתופית
  מקוונת לקידום הקשבה לקול הלומד, ויסות למידה עצמית ותפיסת למידה
  של סטודנטים בקורס אקדמי. בתוך: י' עשת-אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, ש'
  אתגר, נ' גרי, י' קלמן ו-ו' זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס השלושה-עשר
  לחקר חדשנות וטכנולוגית למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
  (עמ' 121 - 129). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. 
  פרנקל, ל' (1.11.2017). תגידו שלום ל-״הומו אדאפטוס״ – האדם החדש שהוא
  אתם [הודעה בבלוג]. נדלה מתוך:
  רביב, ע' (2018). זמן. מקום. הקשר חברתי. נדלה מתוך:
  http//:docs.wixstatic.com/ugd/e7b8ff7509_fc7ce0fa49d5a9b69ce7b
  a6b7441.pdf
  רבין, א', קלמן, י' וקאלז, מ' (2018). גורמי מפתח לניבוי מדדי הצלחה ממוקדי
  לומד בקורסים מקוונים, פתוחים ורבי משתתפים: שביעות רצון ומילוי
  ציפיות. בתוך: י' עשת-אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, ש' אתגר, נ' גרי, י' קלמן ו-ו'
  זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגית
  למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי (עמ' 121 - 129) רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
   
  Eshet, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival
  skills in the digital era .Journal of Educational Multimedia and
  Hypermedia, 13(1), 93–106.
  Gilster, P. (1997). Digital Literacy. New York: Wiley Computer
  Publishing.
  Hargittai, E. & Young ,H .(2012) .Searching for a“ Plan B :”Young adults’
  strategies for finding information about emergency contraception
  online .Policy & Internet, 4(2), 1–23.
  (Saeidi Pour, B., Farajolahi M, Sarmadi M. R., Shahsavari, H. (2017.
  Modeling of personalized e-learning environment based on
  intelligent agents, Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in
  Medical Sciences, 8(3), e10256.
  Tu, Y. W., Shih, M. & Tsai, C. C. (2008). Eighth graders’ web searching
  strategies and outcomes: The role of task types, web experiences
  (and epistemological beliefs. Computers and Education, 51(3,
  1142–1153.
  הצעה לקריאה מורחבת:
  ורכזון, מ' (23.12.2017). לא ללכת לאיבוד בעידן המידע [הודעה בבלוג]. נדלה
  מתוך:

  תקציר ההתפתחות הטכנולוגית והחברתית שהביאה עמה את עידן הידע הדיגיטלי, יוצרת נגישות הולכת וגדלה לידע עשיר ומגוּון ואפשרויות למידה אינסופיות. התפתחות זו יכולה לשמש קרקע לצמיחה ולהתפתחות אישית עבור כל אדם, והזדמנות במיוחד עבור אוכלוסיות מוחלשות להתקדם ולהתגבר על הפערים הקיימים. אך כדי לנצל את ההזדמנות, להשתלב בעידן הדיגיטלי ואף לפרוח בו, חשוב ראשית לפתח מיומנויות שיאפשרו להפיק ערך מהנגישות לידע, או במילים אחרות – לפתח יכולת למידה עצמית דיגיטלית. במאמר זה אדון במיומנות זו, בדרכים שבאמצעותן היא עשויה לסייע לאוכלוסיות מוחלשות, ממה היא מורכבת וכיצד ניתן להקנותה ולסייע בהתפתחותה בקרב אוכלוסיות אלו. המאמר נכתב על בסיס הלמידה והניסיון מהעשייה של עמותת “מחשבה טובה” בפועלה לקדם אוכלוסיות מוחלשות ולצמצם פערים חברתיים דרך למידה והנגשה של טכנולוגיה...
  קרא עוד