תמר אורבך -אבני

 • מריתוק משקי לריתוק רגשי - מודל לניהול עובדים בחירום: רטרוספקטיבה למציאות הביטחונית בעוטף עזה 2005-2018

  למקורות ביביליוגרפים 
  אורבך-אבני, ת’ ובן ניסים וידל, מ’ (2018). ניהול אירוע חירום בקהילה: תפקיד
  מכלול אוכלוסייה. האגף לשירותים חברתיים – מרכז חוסן, מועצה אזורית
  אשכול [מצגת פאוורפוינט].
  אורבך-אבני, ת’, בן ניסים וידל, מ’ וגדרון, ד’ (בפרסום). ניהול מכלול אוכלוסייה
  – רטרוספקטיבה. האגף לשירותים חברתיים – מרכז חוסן, מועצה אזורית
  אשכול.
  בוחבוט, א’ ויגנה, י’ (4.5.2018). פלסטינים פרצו למתחם העזתי במעבר כרם
  שלום, רחפני צה”ל הופלו ברצועה. וואלה! News. נדלה מתוך:  
  ביון, ו”ר (1992). התנסויות בקבוצה ומאמרים נוספים (תרגום: י’ כפרי). תל אביב:
  דביר.
  ברנדר, מ’ וסנדר א’ (2002). צוות חירום וחוסן ישובי (צח”י). תל אביב: משרד
  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, השירות לעבודה קהילתית.
  הערכות למצבי חירום ומשבר (2014). הוראות והודעות, פרק 20 בתעס, הוראה
  20.1 , עמ’ 4 -6 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 
  וויניקוט, ד”ו (2004). משחק ומציאות. תל אביב: עם עובד.
  חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז 1967 . ריתוק משקי בחירום, רשות כח
  אדם לשעת חירום, מנהל החירום – משרד הכלכלה.
  טל, ח’ ושניר, מ’ (2013). ספרון הכשרה למתנדבים מסייעים יישוביים – ממ”י.
  מרכז חוסן, מועצה אזורית שער הנגב.
  לביא, ת’, נוטמן-שורץ, א’ ודקל, ר’ (2015). מרחב מוגן: התערבות טיפולית
  במציאות טראומטית משותפת. חברה ורווחה, ל”ה (2), 261-284.
  נוהל משרד הפנים (2014). ארגון מבנה ותפקידי רשות פס”ח. משרד הפנים.
  סיימון, ת’ ( 1.1.2017). ביתי הוא (כבר לא) מבצרי: על פינוי אוכלוסייה בחירום
  בישראל. האתר לקידום המודעות והמוכנות למצבי חירום. נדלה מתוך:
  /in-israel
  רגב, ד’ (16.2.2003) עובדים בשעת מלחמה – שאלות ותשובות YNET
  נדלה מתוך:
  שרגאי, נ’ (9.3.2017). עזה – חבית לקראת פיצוץ. ישראל היום. נדלה מתוך:
  תזכיר הצעת חוק מוכנות המרחב האזרחי למצבי חרום במשק, התשע”ו – 2016
  תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחירום – מאי 2008 . משרד הפנים.
  תפיסת היסוד לפיקוד העורף (2009). מפקדת פיקוד העורף. נדלה מתוך:

  פתיח אישי באביב 2015 ביקרה באשכול קבוצת מנהלי אגפים מאחת המועצות האזוריות כדי ללמוד מניסיוננו במבצע "צוק איתן". כאשר שאלו אותי: "איך קרה שהייתם במצבת כוח אדם מלאה למרות שחוויתם סכנה ממשית לחייכם ואיך גרמתם לאנשים להמשיך להגיע לעבודה???", ענה במקומי קצין הביטחון מטעם אותה רשות: "מה הבעיה? יש צווי ריתוק משקי לכולם". אני, לעומת זאת, עניתי: "אם רשות מסתמכת על ריתוק משקי, סביר שראש הרשות יישאר לבד בשעת חירום..." אני אסירת תודה לאותו קצין ביטחון שגרם לי להרהר לעומק בדברים, להמשיגם ולבנות את המודל שאציג במאמר זה.
  קרא עוד