שרה פלג

 • גלגולה של אהבה: ממטבח חם בברלין לכפר טיפולי לילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון

  למקורות ביביליוגרפים 
  ארכיון אהבה. מסמכים, כתבים, סיפורי חיים.
  ברגור, א’ (2013). בית אהבה – סיפור הצלתו של בית הילדים היהודי בברלין. תל
  אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד.
  גמא, ק’ (2016). סוכריות לילה. הוצאה פרטית.
  גרופר, ע’ (2005). הפנימיות החינוכיות: יצירה מקורית במערכת החינוך
  הישראלית. תל אביב: משרד החינוך, התרבות והספורט, המינהל לחינוך
  התיישבותי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות – המרכזייה
  החינוכית.
  טלל, ד’ (2003). טיפול פנימייתי בילדים ובבני נוער “בסיכון” בישראל, התפתחויות
  חדשות ואתגרים לעתיד. מסמך רקע עבור “אשלים במסגרת גיבוש תוכנית
  עבודה תלת-שנתית 2004 - 2006. ירושלים: מכון ברוקדייל, הג’וינט.
  שמאי, ש’ (2014). הפנימייה החינוכית בישראל – מנוף לשיקום ערכי. בתוך: ע’
  גרופר ור’ שלמה (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל בישראל.
  כרך א’: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה (עמ’ 389 -411) תירוש, מכון –  מופ”ת.
  שנפלד, מ’ (תשל”א). ילדי טהרן מאשימים. מתוך: אתר דעת, הספריה הוירטואלית,
  המכללה האקדמית הרצוג.

  עולם הפנימיות בישראל ובעולם הוא מרתק, מורכב, מבטא תרבות, ובמקביל להיותו מסורתי הוא מתפתח לאורך דורות. ההגדרה הבסיסית ל”פנימייה” מדברת על מקום שבו מתנהלים חיים מלאים במקום חינוכי או טיפולי אחד, שבו לנים, אוכלים, לומדים, משחקים או עובדים. המונחים השונים באנגלית לתיאור פנימיות מכוונים אותנו לכמה סוגים שלהן: המונח Care Residential Institutions מתאר פנימיות המטפלות באוכלוסיות מוחלשות המצויות במצבי סיכון; המונח Boarding schools כוונתו לפנימיות עילית לבני המעמד הבינוני והעליון המבקשים לילדיהם חינוך איכותי בעל אופי ייחודי ומבודל משאר האוכלוסייה; המונח Residential Education and Care Institutions מתייחס לפנימייה חינוכית המיועדת למגוון אוכלוסיות (גרופר, 2005). שמאי (2014) מבחין בין שני סוגי פנימיות עיקריים: פנימיות חינוכיות ופנימיות טיפוליות/משקמות. הפנימיות החינוכיות עוסקות בעיקרו של דבר בחינוך, כולל שיקום ערכי של חניכים שהגיעו עם מגוון מצוקות; הפנימיות הטיפוליות/משקמות מטרתן טיפול באוכלוסייה היושבת בהן ושיקומה, והן משמשות למעשה כלי טיפולי.
  קרא עוד