צעירים במצבי סיכון

צעירים במצבי סיכון

 

תקופת הצעירות (Emerging Adulthood) היא תקופת חיים, אשר הוכרה רק בעשורים האחרונים כתקופת חיים נבדלת ושונה מתקופות גיל אחרות. כיום המעבר מנעורים לבגרות, אינו מיידי אלא הוא תהליך ארוך, אשר לעיתים עשוי לקחת שנים רבות. תקופה זו היא נהדרת אשר מזמנת לצעירים הזדמנויות להתנסויות ראשונות בעולם המבוגרים ואולם, צעירים רבים מתקשים למצוא את דרכם ומתקשים להתמודד עם אתגרי החיים, בעבור צעירים אלו הוקם תחום צעירים בג'וינט אשלים. עד שנת 2012 ג'וינט אשלים עסק בפיתוח תוכניות ושירותים עד לגיל 18. בעקבות ההכרה בצורך, החליט ג'וינט אשלים להאריך את גילאי אוכלוסיית היעד שלו עד לגיל 25.ההערכה המקובלת היא כי בישראל ישנם כ- 200,000 צעירים בגילאי 18-25 הנמצאים במצבי סיכון. בעבורם אנו עוסקים בפיתוח תוכניות, שירותים ומענים.

האתגרים בעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון

ברמת הפרט: רמת מחייה דלה של צעירים, היעדר סביבה חברתית ומשפחתית והישגים דלים במשימות ההתפתחותיים שלהם לאורך שנים משפיעה באופן ישיר על אי יכולתם של צעירים במצבי סיכון להשתלב באופן מיטבי בתעסוקה, בלימודים גבוהים ובמעגלים חברתיים ומשפחתיים.

ברמת המערכת:היעדר חקיקה תומכת, מחסור במענים ושירותים מותאמים, מחסור במשאבים ותיאום חסר בין מערכות חברתיות שונו מקשים על היכולת לסייע לצעירים לצאת ממעגל הסיכון

המטרות והיעדים בעבודה עם צעירים במצבי סיכון

ג'וינט אשלים עוסק בפיתוח של תוכניות לצעירות וצעירים בשורה של נושאים: השכלה, קדם תעסוקה, רווחה רגשית, שייכות חברתית, שילוב בצבא ועוד.

תוכניות אלו מסייעות לצעירים להתקדם לעבר המטרות שהם מציבים לעצמם.

במקביל למענה ישיר לצעירות וצעירים, ג'וינט אשלים מובילה יחד עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים את התוכנית הלאומית "יתד", הפועלת לשינוי מערכתי רחב בכל הקשור לעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון (ראה להלן)

 

תכניות עבור צעירים במצבי סיכון