'יובל' לקידום ההכלה בחטיבות הביניים

'יובל' לקידום ההכלה בחטיבות הביניים

 
משפחות
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
8
 
מוקדים בארץ
0

ילדים ובני נוער במצבי סיכון חשופים לקשיים פיזיים, רגשיים, התנהגותיים וקוגניטיביים, הבאים לידי ביטוי בסימפטומים, כמו: תוקפנות, סף תסכול נמוך, חוסר שליטה, רמה מילולית נמוכה, קשיים בחשיבה, בעיות זהות ונטייה להתנהגויות סיכוניות (רחל לב-ויזל, 2001). עיון בנתוני דוח מחקר על בני הנוער ביישובי התכנית "360 התכנית הלאומית לילדים ונוער במצבי סיכון" (סאבו-לאל, חסין, מכון ברוקדייל, 2011) מלמד, כי שליש מבני הנוער מצויים על סף נשירה והיעדרות ממושכת ממסגרת חינוכית. כמחצית מבני הנוער אינם מעורבים בלמידה; לכשליש מהם הפרעות בהתנהגות וקושי בקבלת סמכות; ליותר ממחצית הישגים נמוכים וחוסר במיומנויות למידה, ולמחצית מהם קשיים ביצירת קשר ובעיות בשלושה תחומי סיכון. מחקרים שונים הצביעו על כך, שבקרב ילדים הגדלים במצבי סיכון קיימת עלייה בשיעור האלימות וההתנהגויות הסיכוניות, כמו גם ירידה בהישגים לימודיים. ילדים אלה נוטים לפתח שוליות חברתית, קשיי התמודדות וקשיי הסתגלות למסגרות שונות (כהן נבות ודולב, מכון ברוקדייל, 2000).

תלמידים מאותגרי למידה ותלמידים מצטיינים בגילאים 15-12, בכיתות ז'-ט' בפריפריה הכלכלית-חברתית, זקוקים לתמיכה בשל צרכים לימודיים, רגשיים, חברתיים ומשפחתיים מורכבים או בשל פוטנציאל נמוך להצטיינות אישית. התכנית מבקשת לגשרעל פערים לימודיים, רגשיים וחברתיים אצל תלמידים אלו, לצמצם תופעות סיכון בקרב הנוער באמצעות מניעת נשירה סמויה וגלויה, ולקדם מעורבות חברתית וקהילתית בקרב התלמידים. התכנית מציעהסיוע לימודי, רגשי, חברתי ועבודה עם הורים, למען שילוב והתפתחות מיטביים בבית הספר ובקהילה והיאפועלת בכל בית ספר למשך שלוש שנים (כיתות ז'-ט', כאמור).

 המודל מבוסס על שלושה מסלולים:

  • מסלול לימודי: תגבור לימודי לתלמידים מאותגרי למידה, תכנית "אמירים" לתלמידים מצטיינים.
  • מסלול העצמה אישית: פעילות העצמה בתחומים שונים, המאפשרים מתן ביטוי לקולו הייחודי של התלמיד, לצרכיו החברתיים ולכישוריו.
  • מסלול מעורבות חברתית ותרומה לקהילה: פיתוח וטיפוח ערכים של נתינה, דאגה לזולת, סובלנות ואחריות, באמצעות התנדבות במסגרות שונות בקהילה.

ההורים ובני המשפחה, המהווים מערכת משמעותית עבור התלמידים, מקבלים ליווי, הנחיה, הדרכה, מידע, הנגשת שירותי רווחה ומענים לאתגרי גיל ההתבגרות של ילדיהם.

מנהלת בית ספר שש שנתי באשקלון מספרת: "לפני שהתכנית החלה, לא הבנתי מדוע עובדת סוציאלית היא זו שצריכה לנהל אותה. היום אני לא מבינה כיצד אפשר ללא עובדת סוציאלית בבתי ספר".

 

שותפים לתכנית: משרד החינוך - אגפי גיל ואגפים מקצועיים במינהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי, האגף לחינוך על-יסודי, השירות הפסיכולוגי ייעוצי, האגף למחוננים ולמצטיינים והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון (שח"ר); יובלים - חברה לתועלת הציבור.

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תוצרי מידע ותכניות נוספות

להורדת המאמר מלא/י את הדוא"ל